Hvor mye villfisk trengs for å lage fôr til oppdrettsfisk?

Generelle tall fra industrien refererer til at fra prosessering av 1 kilo villfisk får man 240 gram (24%) fiskemel og 50 gram (5%) fiskeolje. Utbytte for fiskeolje vil ha høy variasjon avhengig av art og sesong. Med vårt bærekraftprogram Nuterra oppdaterer vi jevnlig om vår bruk av villfisk for å produsere en kilo fôr. Bruken av villfisk rapporteres med Forage Fish Dependency Ratio (FFDR). Se vår produktevaluering for mer informasjon. 

Alternativer til marine råvarer

Marine råvarer er sårbare naturressurser, og det settes strenge bærekraftskrav til leverandører av fiskeolje og fiskemel, og til fiskeriene disse kommer fra. Gjennom en årrekke med forskning har vi funnet alternative råvarer til marine råvarer, uten at detå gå på bekostning av fiskevelferd og fiskekvalitet. Et gjennomsnittlig fiskefôr består av 25% marine råvarer. For å produsere fiskemel og -olje brukes arter og fiskeavskjær som ikke går til menneskekonsum. 

Skrettings investeringer i FoU sikrer at vi minimerer bruken av begrensa råvarer som fiskemel og fiskeolje. I 2017 lanserte vi  MicroBalance Infinity – et konsept som viser at laks kan produseres fra 1 kg til slakt uten å ta i bruk fiskemel og fiskeolje. Dette gir da en "fish in, fish out ratio" på null.  MicroBalance ble lansert for første gang i 2010 da muligheten til å produsere vekstfôr med en mye lavere mengde fiskemel uten at det gikk på bekostning av ytelse, velvære og kvalitet på sluttproduktet lot seg gjøre.

Mer om MicroBalance® 

Leverandørkrav

Forbrukerne krever bærekraftig mat, og for at våre kunder skal kunne produserer denne maten må vi forsyne dem med næringsrikt og bærekraftig fôr som hjelper fisken å vokse. Vi kan bare utvikle bærekraftige ernæringsløsninger hvis vi er en del av en ansvarlig leverandørkjede.

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører stiller vi miljømessige, samfunnsmessige og juridiske minstekrav til våre leverandører og deres virksomhet. Våre leverandører skal skrive under på at de vil følge retningslinjene våre som forplikter til ansvarlig produksjon. For produsenter av fiskeolje og fiskemel finnes det klare markedskrav om bærekraftig fiske gjennom FNs ernærings- og landbruksorganisasjon Code of Conduct for responsibel fisheries. 

Skretting spiller en viktig rolle i en rekke fiskeriforbedringsprosjekter (FIP). Disse prosjektene er et godt eksempel på hvordan Skretting har vist vei mot bærekraftig akvakultur.

Les mer om  FIP prosjektet 

Tilbake til  FAQ