Brukes en fôrtype til all fisk?

Fisk er i likhet med mennesker avhengige av en balansert diett bestående av proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler gjennom hele livet. Skrettings fôr er formulert med utgangspunkt i:

  • art
  • livssyklus (f.eks smolt, matfisk)
  • diettpreferanser 
  • miljø (ferskvann, saltvann, temperatur, smittepress)
  • type oppdrettsanlegg (landbasert, resirkulering, merd)

Kontinuerlig forskning og utvikling er viktig for å utvikle god forståelse for fiskens behov gjennom hele livssyklusen. For eksempel trenger lakseyngel som lever i ferskvann frem til den når 200 gram et proteinrikt fôr for å møte vekstkravene. En slakteklar laks (4-5 kilo), oppdrettet på sjøen, trenger fôr med mindre proteiner og mer fett sammenlignet med yngel. Dette er fordi en fullvoksen laks ikke krever mye protein til vekst, og bruker mer energi fra fett i kostholdet. 

Se våre produkter   Tilbake til oversikt