Er havbruksnæringen bærekraftig?

Globalt er vi rundt 7,5 milliard mennesker, og innen 2050 vil vi være 9,5 milliarder. Det vil bli flere munner å mette, og økt velstand gjør at etterspørselen etter protein øker. Jordbruksnæringen har begrenset areal for å vokse, og tilgang på mat og ernæring er en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor.

Havbruksnæringen er verdens mest effektive produsenten av protein, og er derfor et av de viktigste vekstområdene innen matproduksjon. I følge FAO vokser akvakulturnæringen raskere enn noe annen næringsmiddelindustri, og det er estimert at i 2030 vil næringen stå for 60% av fisk tilgjengelig for konsum.

Havbruksnæringen har potensiale til å produsere store mengder høy kvalitet og sunn sjømat som er sporbar. Til sammenligning med landbruket har havbruksnæringen et lavt CO2-avtrykk og lav fôrfaktor. I tillegg har fisk høy retensjon av protein og energi, og høyt slakteutbytte.

En kombinasjon av nøye formulerte fôr og optimal fôring, har ført til en reduksjon i fôrfaktor. Bedre fôrfaktor har en positiv effekt på oppdrettsmiljøet og vannkvalitet grunnet redusert avfall fra fôr. Forbedret helhetlig kontroll av oppdrettsanlegg (fôrinntak, vannkvalitet, fôrtap, helsestatus på fisk m.m.), gjør det mulig for oppdretterne å ha mer effektiv produksjon samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.

For å legge til rette for en bærekraftig havbruksnæring og leve opp til vårt ansvar og ambisjon, følger Skretting visjonen og handlingene som er definert i vårt globale bærekraftprogram Nuterra. Nuterra  har blitt tilpasset  FNs bærekraftmål (SDGs) , som definerer globale bærekraftsprioriteringer og forsøker å mobilisere felles innsats for å nå målene.

 

Lær mer om Nuterra

Gå tilbake til oversikt