Er Skrettings fôr bærekraftige?

Vi er avhengige naturressurser for å produsere fôringredienser. Våre ingredienser er hentet fra leverandører som kan vise at deres virksomhet er ansvarlig og bærekraftig.  av Våre ernæringsløsninger inneholder en rekke ingredienser fra mange steder i verden. Skrettings fiskefôr blir mer og mer bærekraftig for hver dag- Selv om vi tradisjonelt har brukt mye marine råvarer som fiskeolje og fiskemel i fôret er dette ikke lenger tilfelle.

For at akvakulturnæringen skal kunne fortsette å vokse på en bærekraftig måte og sikre full råvarefleksibilitet, investerer Skretting i forskningsprosjekter knyttet til bærekraftige råvarer og teknologi. Et av hovedfokusene til Skretting er å utvikle bærekraftige råvarer som ikke konkurrere med menneskelig konsum. Disse råvarene er blant annet algeprodukter og insektmel.

Ved å følge visjonen og handlinger knyttet til vårt bærekraftprogram Nuterra, tilrettelegger vi for bærekraftig havbruk og sikrer at vi lever opp til vårt ansvar og ambisjoner.  Nuterra-programmet har også blitt tilpasset FNs bærekraftmål, som definerer globale bærekraftsprioriteringer og mobilisere en felles innsats rundt disse.

Lær mer om Nuterra 

Les siste bærekraftsrapport

Tilbake oversikt