Hvordan bidrar Skretting til å fø en voksende befolkning?

Skrettings misjon er "Feeding the Future" og vi er forpliktet til å bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen i takt med verdens befolkningsvekst. Skretting leverer trygt og bærekraftig fôr og tjenester til havbruksnæringen slik at oppdrettere kan levere sunn og godt sjømat til folket. Havbruksnæringen har et stort vekstpotensiale, og står i dag for 50% av sjømaten vi spiser. 

Over halvparten av befolkningsveksten vil skje i Afrika i årene fremover. Skretting støtter aktivt vekst i havbruksnæringen i Afrika. Vi er forpliktet til å sikre sikkert, bærekraftig og høykvalitets fôr og sjømat til verden.   

Som et eksempel er Skretting en aktiv bidragsyter gjennom Community Development Projects i Nigeria og Zambia. Prosjektene går ut på å støtte og utdanne småskala anlegg slik at de kan drifte produktivt, lønnsomt og bærekraftig. 

Skrettings satsing på forskning og utvikling sikrer at vi minimerer vår bruk av sårbare ressurser som fôrråvarer, som blant annet fiskemel og fiskeolje. I 2017 lanserte Skretting MicroBalance Infinity. Dette er et konsept som gjør at laks kan vokse fra 1 kilo til slakt uten bruk av fiskemel og fiskeolje. MicroBalance-konseptet ble lansert i 2010 når Skretting for første gang hadde kunnskap til å redusere innholdet av fiskemel i fôret uten at det hadde negativ effekt på fisken helse og ytelse. 

Tilbake til spørsmål og svar