Inneholder fiskefôr medisin eller antibiotika?

Skretting sine fôr inneholder ikke antibiotika eller annen medisin med mindre det er skrevet ut på resept av en veterinær for å bekjempe en bestemt sykdom. Forbruket av antibiotika er redusert med 99% siden 1987, og oppdrettsfisk står kun for 1% av totalmarkedet i Norge. Vi mennesker står for 88% av forbruket. Fisk som har fått medisin forskrevet blir holdt tilbake en tid før den kan slaktes og selges til konsum.

Graf totalmarkedet antibiotika Norge

Den chilenske lakseindustrien har lenge blitt kritisert for sitt høye forbruk av antibiotika. Økt press fra regjering og forbrukere de siste årene har ført til et høyt fokus på å redusere bruken av antibiotika. Dette har resultert i utviklingen av innovasjoner. Skretting startet i 2016 Pincoy prosjektet hvor aktører fra forskjellige ledd i den chilenske lakseindustrien har samlet seg for å finn en helhetlig løsning. Deltakere inkluderer Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Cermaq, Blumar og Ventisqueros. 

Mer om Pincoy prosjektet 

Tilbake oversikt