Hvorfor er akvakultur viktig?

Sea farmI følge WWF er 85% av verden marine bestander enten fullt utnyttet eller overfisket. Verdens befolkning er estimert til øke med over 2 milliarder mennesker innen 2050. Denne veksten fører til økt etterspørsel etter mat, også sjømat. Ettersom det er begrensede muligheter for fiskerier å øke deres fangst, må akvakulturnæringen lukket gapet mellom tilbud og etterspørsel. Dette må gjøres samtidig som næringen reduserer presset på fiskerier. 

Det er mange grunner til å være optimistisk til den viktige rollen akvakulturnæringen spiller i verdens matforsyning. Rapporten 'The State of World Fisheries and Aquaculture' (2018), som er publisert av the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), sier at fremtidig vekst inne produksjon og forbruk av fisk vil hovedsaklig komme fra akvakultur. Akvakulturnæringen lever alt opp til denne rollen, i perioden 2005-2014 økte produksjon av oppdrettet sjømat 5,8% årlig. Noe som er mer enn fire ganger den årlige befolkningsveksten mellom 2010 og 2014.  Mest sannsynlig har akvakulturnæringen bare skrapt overflaten for hva den kan oppnå. Visste du at havet står for kun 2% av dagens matproduksjon på tross av at jorden er dekket av 70% hav. 

Akvakultur er også en av verdens mest effektive og bærekraftige mettoder for å produsere høykvalitets protein. Næringen har lavt karbonutslipp og lav fôrfaktor, samtidig som den har høy retensjon av protein og energi. Skretting leverer innovativ og bærekraftig ernæring som støttes fisken helse og ytelse. 

Tilbake til "Spørsmål og svar"