Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Skretting er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede. Vi har en kompleks verdikjede hvor flere av våre leverandører er utenlandske bedrifter som igjen kjøper råvarer fra lokale produsenter i store deler av verden. Disse produsentene kan være alt fra store internasjonale selskaper til småskala bønder og fiskere. For å kunne drive aktsomhetsvurdering innen denne verdikjeden, er vi avhengige av å jobbe risikobasert, og vi forventer et godt samarbeid med våre forretningspartnere.

På denne siden vil Skretting Norge redegjøre for aktsomhetsvurderinger og publisere det for første gang innen 30. juni 2023 slik åpenhetsloven krever. 

Åpenhetsloven
   Erklæring
   Krav