Nå kommer de genmodifiserte fôrråvarene

21.06.2022 10.00 - 10.45
Webinar
Hva skal til for at vi tar i bruk genmodifiserte råvarer i norsk havbruk? Hva hindrer oss for å ta dem i bruk i dag? I dette webinaret inviterer vi til en faktabasert diskusjon om genmodifiserte råvarer i havbruksnæringen.

Opptak av webinar

Petter Frost innleder webinaret med å dele kunnskap og fakta om genmodifisering. Hva er GMO og genredigering? Hvor anvendes genteknologi i dag, og hva er status i Norge? Og hva mener folk flest i Norge om denne teknologien?

Panelister

Petter Frost, direktør for Bioteknologirådet
Les mer om Petter Frost her.

Joaquin Zenteno Hopp, doktorgradstipendiat Høgskulen på Vestlandet. Les mer om Joaquin Zenteno Hopp her.

Mads Martinsen, direktør for produktutvikling og bærekraft Skretting Norge.