Helsemonitorering

I de siste årene har Skretting gjennomført rundt 35.000 analyser av fiskeblod. Skrettings veterinærer, fiskehelsespesialister og forskerne har med dette kunne utarbeide referanseverdier for å si noe om laksens helsestatus. Analysesvarene har vist seg å være til god hjelp for havbrukere som vil bedre fiskehelsen.

Hver uke mottar Skretting nye blodprøver fra et stadig økende antall lokaliteter. De innsendte bloddråpene gir nå havbrukere rundt om i landet svar på om fisken i anlegget er frisk, eller om den står i faresonen for å få betennelser, muskelskader, nedsatte organfunksjoner eller andre helseplager.

Kunnskap om helsestatus i merd

Helsemonitorering gjør det enkelt for oppdretteren å tilegne seg kunnskapen om helsestatusen i merdene. Helsestatus for laks er spesielt viktig i forbindelse med håndtering og situasjoner som kan stresse fisken. Er ikke fisken din helt frisk, presterer den svakere og tåler håndtering dårligere. Ved å sende inn en blodprøve til Skretting, kan du for eksempel styre operasjoner til tidspunkter der fisken tåler det. Helsestatusen gir også tidlig informasjon om gryende sykdomsutbrudd, slik at havbrukeren bedre kan planlegge forebyggende tiltak.

Helsestatus kan for eksempel brukes til å planlegge slakting. Et selskap som har flere slakteklare merder, kan ved hjelp av blodanalyse optimalisere sine slakteplaner. De kan ta ut den svakeste fisken først, og dermed redusere risikoen, og la den mest robuste fisken få lov å vokse seg større
Kjetil Berge, prosjektleder FoU

‘Gjør det selv’-kit

Skretting har utviklet er blodprøvekit som inneholder alt av utstyr, veiledning og frankert innsendingsemballasje, slik at anleggene kan ta blodprøver selv. Du trenger ikke være veterinær eller fiskehelsebiolog for å forstå prøvesvarene. For at det skal være enkelt å forstå resultatene er det utviklet et enkelt score-system, hvor helsestatusen scores på en skala fra 1-10. Jo lavere tallet er, jo bedre er fiskehelsen i merden. Fiskens helsestatus blir i tillegg presentert med en selvforklarende fargeskala i grønt, gult, oransje og rødt. Skalaen er utarbeidet på bakgrunn av vitenskapelig forskning på hvordan blodet til en normal og frisk oppdrettslaks ser ut.

Blodanalysene gir deg oppdatert info om fisken har begynnende betennelser, står i faresonen for skader på muskel eller vitale organer som hjerte og lever, eller har reduserte nivåer av viktige antioksidanter i blodet.