RAS-forskning

Forskning på ulike typer RAS blir stadig viktigere etter hvert som nye, innovative fasiliteter blir etablert. Våre forskningsfasiliteter gjør at vi kan gjennomføre tester som gjør det mulig for oss å utvikle dietter tilpasset RAS.

Skretting er unik med at vi er det eneste selskapet med flere forskningsfasiliteter som er dedikert til resirkuleringssystem. Hvert forskningsanlegg for RAS har sitt eget fokusområde som inkluderer sykdom, settefisk og storskala landproduksjon. Formålet med arbeidet er å tilegne oss kunnskap om effektiv drift av RAS, utvikle dietter som støtter optimal drift, samt hjelpe kunder oppnå suksess med deres virksomhet.

Det er store forskjeller innen oppdrett i lukkede anlegg, og det er viktig at produsentene bruker fôr som oppfyller spesifikke krav. Skretting jobber tett med havbrukerne for å sikre at fôret har optimalt næringsinnhold, riktig form, størrelse, tetthet og synkehastighet, sier Ingunn Stubhaug, forsker ved Skretting AI.

Skretting jobber tett med havbrukerne for å sikre at fôret har optimalt næringsinnhold, riktig form, størrelse, tetthet og synkehastighet for de enkelte systemene.
Dr. Ingunn Stubhaug, forsker ved Skretting AI

Saker om RAS

19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

Les mer
Saravanan Subramanian and Stuart Fyfe
25.05.2020

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

Les mer
RecircReady graphic
23.11.2018

Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

Skretting is the world’s largest supplier of specialised recirculating aquaculture systems (RAS) feeds, and is ready to launch it's new and improved integrated concept for RAS – RecircReady. The concept takes into account growth and waste prediction models, nutrient recycling, fish and system health monitoring in addition to tailored feed solutions and their impact on the systems themselves.

Les mer

Lær mer om RAS

RecircReady
RAS-forskning
Teknisk veileder for RAS