Teknisk veileder for RAS 

Det introduseres stadig flere og større RAS-anlegg for oppdrett av ulike arter. Denne produksjonsformen, vanligvis innendørs og i kar, gir kontroll over produksjonsmiljøet og kan tilpasses artens naturlige miljø. Dette gjør at produsenter kan tilpasse sine produksjonsmål til markedet, reguleringer og tilgjengelige ressurser. I Skretting fokuserer vi på utvikling av fôr og tjenester av høy kvalitet, og oppsøker våre kunder aktivt for å hjelpe dem med deres produksjon. 

RAS Lerang

Utdrag fra teknisk veileder

Vår tekniske RAS-veileder tar sikte på å hjelpe nye og eksisterende kunder med å navigere rundt potensielle utfordringer knyttet til RAS, samt gi tilgang til offentlig informasjon fra en rekke kilder på en enkel måte.

Vi fokuserer på de fire pilarene i vårt RecircReady-konsept:

  1. Fôrløsninger
  2. Vekst- og utslippsmodeller
  3. Fiskehelse og systemhelse 
  4. Gjenvinning av næringsstoffer (resirkulering av slam)

Se utDRAg