Vårt innovasjonsarbeid

Kjernen i innovasjonsstrategien til Skretting er å drive frem løsninger som fremmer bærekraft, optimal ernæring, fiskehelse og drift i et verdiforslag til våre kunder. Vi validerer våre antakelser og jobber i tråd med globale krefter som påvirker planeten vår.

For å utvide våre innovasjonsegenskaper har vi vært pionerer i en innovasjonsbevegelse som inspirerer våre kollegaer til å bruke innovasjonsmetodikk i deres daglige arbeid.

Laboratory work

Forskningsbasert innovasjon

Skretting Aquaculture Innovation (AI) er den globale forskningsavdelingen til Skretting. I mer enn 30 år har Skretting AI sitt ledende team av forskere og eksperter innen ernæring og helse, samt fôrproduksjonsteknologi, levert innovasjoner som har definert og støttet fremgang innen havbruksnæringen.

Om Skretting AI

Utnytte potensialet i samarbeid

Vi samarbeider med mer enn 60 forskjellige forskningspartnere i ulike land, fra statlige institusjoner til ledende universiteter. Våre samarbeid er en viktig link mellom industri og akademia, og fremmer intensiv forskning. Dette resulterer i ny kunnskap for å utvikle høyytelsesfôr og tjenester til havbruksnæringen.

FoU-samarbeid

Novel raw materials graphic
Light rays

Arbeid med nyetableringer

Et viktig område innen innovasjon er å identifiserer og prioritere fremtidige vekstområder. Som en del av Nutreco jobber vi tett med det strategiske investeringsteamet til Nutreco, NuFrontiers. Dette teamet identifiserer og investerer i nyetableringer og oppskaleringer, innovative prosjekter og prosjektsamarbeid som er strategisk relevante for bransjen.

Finn ut mer om NuFrontiers