Møt Skretting sin nye globale direktør for bærekraft

Jorge Diaz er utnevnt til å drive Skretting sin agenda og støtte utvikling i verdikjeden for Skretting globalt, og han vil være en viktig støttespiller for den tverrfaglige bærekraftgruppa i Skretting Norge.

– For å gjøre en reel forskjell med bærekraft, er vi i Norge avhengige av å finne felles løsninger sammen med våre globale kolleger. Jorge er en god samarbeidspartner og sammen skal vi få til mye, sier Mads Martinsen, direktør for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge.

Det er en glede å presentere Jorge Diaz som Sustainability manager for Skretting globalt. Dette er en dynamisk rolle som støtter vår bærekraftagenda og Nutreco sitt bærekraftveikart 2025 med sine tre pilarer: Helse og fiskevelferd, klima og sirkulærøkonomi, og samfunnsansvar.

En viktig del av rollen vil være fokusert på å identifisere, forstå og redusere miljø-, sosial- og styringsrisiko. For å oppfylle våre, kunder og samarbeidspartneres bærekraftambisjoner vil han jobbe tett med eksterne interessenter og alle områder internt i Skretting.

- Planeten vår er under et enormt press. Å produsere nok sunn, trygg og bærekraftig mat til verdens voksende befolkning er en stor utfordring som er direkte knyttet til vår verdikjede. I Skretting er vi optimistiske og ambisiøse i vår bærekraftreise, og jeg ser frem til å jobbe sammen med alle mine Skretting-kolleger mot vår drivkraft om ‘Feeding the Future’. Med deres støtte, sammen med kunder, leverandører og partnere, kan vi drive reisen mot et mer bærekraftig havbruk, kommenterer Diaz I forbindelse med utnevnelsen.

I Skretting er vi optimistiske og ambisiøse i vår bærekraftreise, og jeg ser frem til å jobbe sammen med alle mine Skretting-kolleger mot vår drivkraft om ‘Feeding the Future’.
Jorge Diaz, Bærekraftdirektør, Skretting globalt

Skretting var det første selskapet i havbruksnæringen som rapporterte om bærekraft – en forpliktelse som ble innført for mer enn 20 år siden. I dag er bærekraft et kjernefokus og innebygd i Skretting sin kultur.

- Skretting kommer kontinuerlig med innovative løsninger for å støtte vekst i den globale havbruksnæringen. Vi er stolte over det vi har oppnådd så langt. Men bærekraftagendaen utvikler seg raskere enn noen gang, noe som betyr at vi må tilpasse oss ytterligere, gjøre mer og gjøre det bedre, sier Jorge.

- Skretting er et stort, internasjonalt selskap med en viktig rolle i å kunne tilby bærekraftig mat til alle. Vi tror på å ta ansvar; det ligger ikke i vår natur å vike unna de vanskelige problemstillingene vi står overfor i dag, eller fra de som kan komme i morgen i noen av regionene vi opererer i. Dette betyr at vi må være transparente, identifisere hvor det er rom for forbedring, lære, dele og deretter – fordi ingen kan gjøre dette alene -samarbeide med vår verdikjede,” legger han til.

Diaz startet i Skretting som kommunikasjonsdirektør i Chile i 2015. I 2018 flyttet han til Skrettings hovedkontor i Stavanger, for å påta seg rollen som Brand Director. I rollen jobbet han tett med tidligere bærekraftdirektør Trygve Berg Lea, og ble inspirert av organisasjonens engasjement og engasjement for å nå ambisiøse bærekraftsmål.

Lær mer om skretting sine bærekraftambisjoner