Laks med lusekofte Laks med lusekofte

Den harde vinteren

Vinteren byr på utfordringer for fisken din. Lave temperaturer gjør blant annet at fiskens forsvarsmekanismer svekkes og at naturlige reparasjonsprosesser går saktere. Fisken blir kort og godt mer sårbar.

Passer du like godt på alle du er glad i?

Sårproblematikk har økt i omfang – gitt redusert fiskevelferd og fiskehelse, økt dødelighet og økt nedklassing av fisk. Ved å gi fisken tilpasset ernæringsstøtte støtter du fisken i en utfordrende periode. Ernæringsstøtte gir bedre fiskevelferd og fiskehelse, høyere overlevelse, færre sår og mildere sårutbrudd.

Fôrvalget er avgjørende

Et feltforsøk senvinteren 2018 viste at fôrvalget gir tydelig bedring av fiskens skinnhelse. Resultatene viser signifikante forskjeller mellom kontrollgruppe og Protec-fôret fisk. Blant annet ga Protec fisken bedre slimstatus og mindre skjelltap.

Det er dokumentert at Protecs funksjonelle ingredienser tas opp i fiskens hud og øker beskyttelsen. Forsøk fra 2019 viste en redusert dødelighet på hele 30 %. Forsøk viser også 8x økt immunaktivtet som bidrar til raskere sårheling. Alt dette understreker hvor viktig fôrvalget blir i vinter.

Slik anbefaler vi at du fôrer i vinter

Start med Protec med det samme temperaturen faller under 8 grader

Bruk Protec 14 dager i strekk for å fylle fiskens antioksidative forsvarssystem

Gjenta prosessen etter fire uker med Polar, et vekstfôr tilpasset vinteren

Mer om Protec

Aktuelle saker om vinterernæring

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les mer
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les mer
Fish skin Protec
03.12.2018

Forskning bekreftet i felt

I et feltforsøk kjørt på senvinteren 2018 ga fôrvalget tydelig effekt på fiskens ytre barriere. To grupper fikk vekstfôr* gjennom perioden og to sammenlignbare grupper ble fôret Protec etter Skrettings anbefalinger. Resultatene viser signifikante forskjeller mellom kontrollgruppe og Protec-fôret fisk.

Les mer