RecircReady

Skretting’in RAS için özel konsepti olan RecircReady, 2009 yılında küresel akuakültür pazarına sektörde bir ilk olarak sunuldu. Konsept, uyarlanmış yem çözümlerine ek olarak modelleme yeteneklerini, besin geri dönüşüm çözümlerini ve sağlık izlemeyi de hesaba katıyor ve çiftçilere ortam bazlı üretimi optimize etmek için üç temel ilkeye dayalı mümkün olan en iyi çözümü sağlamak üzere tasarlandı: dışkı kalitesini iyileştirme, daha verimli mekanik filtreleme yapma ve biyofiltreler için besin yükünü azaltma.

Yetiştirme ortamını başarıyla sürdürmek amacıyla RAS için tutarlılık önemlidir. Bu nedenle, fiziksel ve beslenme kalitesinin partiden partiye tutarlı olmasını sağlamak için titiz prosedürlerimiz var. Ayrıca, herhangi bir şey paketlenmeden önce peletin sudaki performansını doğrulamak için yemimizin su kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için de bulanıklık testi kullanıyoruz.

RAS feed solutions illustration

Yem çözümleri

Balıkların hızlı ve sağlıklı büyümesi, sistemdeki suyun temiz kalması için devridaimli akuakültür sistemlerinde fiziksel ve besinsel kalite bakımından en iyi performansa sahip yemlerin kullanılması gerekir. Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonunda Skretting, RAS'de balık üretim ihtiyaçlarına en uygun yenilikçi 'RC' yemlerini sunuyor.

Skretting'in RAS yem ürünleri, balığın performansını etkilemeden devridaim sistemlerinin performansını optimize etmek için özel olarak tasarlanmıştır. RC yemlerinin besin içeriği titizlikle ayarlanır ve üretimlerinde yalnızca balığın besinlerden en yüksek seviyede yararlanabileceği ve besin kaybının minimumda olduğu, sindirilebilirliği yüksek bileşenler kullanılır.

Skretting RC yemleri, kara merkezli yetiştiricilikte balıkları beslemek için özel olarak ayarlanmış pelet batma oranına ve yüksek su stabilitesine sahiptir. Yemin su stabilitesinin yüksek olması besinin su içinde çözünerek ayrışmasını ve bulanıklığı azaltarak balığın iyi kalitede suda büyümesini sağlar. RC yemlerindeki benzersiz patentli bileşenler dışkı maddelerini birbirine bağlayarak bunların süzülmesini ve katı atık parçacıkları olarak atılmasını kolaylaştırır, böylece su içinde çözünüp ayrışan dışkı miktarı azalarak biyofiltre üzerindeki yük de azalmış olur. Su kalitesi arttıkça balık daha sağlıklı olur ve sistemin üretim kapasitesi arttırılabilir.

Models illustration

Büyüme ve atık tahmin modelleri

RAS gibi kapalı akuakültür sistemlerinde büyüme pek çok su kalitesi parametresinden etkilenebilir. Bu parametreleri hesaba katmak için Skretting'in AquaSim portalı artık müşterilerimizin kendi faaliyetlerine özel bir çok su kalitesi parametresi girmesine olanak tanımaktadır. Bu da büyümeyi daha iyi tahmin edebileceğimiz ve RAS'de üretimi optimum hale getirebileceğimiz anlamına gelir.

Atık tahmin modelleri

Geçtiğimiz on yılda Skretting ARC, bir sistemdeki besin akışını hesaplamak için Lerang Araştırma İstasyonunda yapılan balık yemleme çalışmalarından veri toplayıp analiz etti. Bu veriler, balığın besinle aldığı besin maddelerini kullanma etkinliğini tahmin etmek için özel bir modele dönüştürülmüştür ve tüketilen yem, yemin besin içeriği, balığın büyümesi, diyetteki besinlerin sindirilebilirliği ve vücut bileşiminin bir fonksiyonudur.

Waste and prediction models.png

Model hesaplamaları

Bu modeli RAS sistemlerinde kullanarak, farklı kalitelerde ham maddelerin kullanımını ve belirli besin seviyelerini dikkate alarak suda çözülmüş besin maddesini hesaplayabileceğiz ve değişen diyet formülasyonlarının etkisini ölçebileceğiz. Ayrıca, bağlayıcıların yeme bağlanma etkisinin azot, fosfor ve karbon gibi önemli besin maddelerinin azalması üzerindeki etkisini de ölçebileceğiz.

RAS system health graphic

Sistem sağlığı

Hastalıkların yayılmasını ve ani sistem çökmelerini engellemek için tüm devridaim sistemlerinin iyi seviyede biyogüvenliğe ihtiyacı vardır. Ani değişiklikler su kalitesi ve atık kaldırma dinamikleri üzerinde büyük bir etkiye neden olabildiği için yemin sistemle etkileşme şekli de bu bakımdan önemlidir.

Skretting'de mümkün olan en iyi yemleri üretmeye çalışıyoruz ve devridaim sistemlerine yönelik yemler geliştirmek için özel olarak uyguladığımız programlarımız vardır. Bu şekilde, sistemin balık üretim döngüsü boyunca her zaman en verimli kapasitede çalışmasını sağlayabiliriz. Balıklardan çıkan atık miktarını tahmin etmek ve balık metabolitlerinin sistemde birikmesini önlemek için modellerimizi kullanıyoruz. Balıkların ve sistemin en iyi performansı göstermesi, serbest yüzen ve bağlı bakteriler, katı madde uzaklaştırma performansı ve sistem içindeki diğer prosedürler arasında iyi kurulmuş bir denge gerektirdiğinden O2, CO2, N2, NH4++NH3, NO2-, NO3 ve diğer fizikokimyasal parametrelerin izlenmesi bu noktada kilit bir rol oynar.

Sistem performansını yakından değerlendirirken yemi belirli türde ve miktarda metabolit üretecek şekilde yönlendirebildiğimizde sistem kararlı halde çalışarak su kalitesi sabit kalır ve optimum balık büyümesi sağlanır.

RAS nutrient recycling illustration

Besin maddesi geri dönüşümü

RAS sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir yan ürün vardır ve bu da balıkların dışkılarıdır. Bu ürün pek çok potansiyel kullanıma sahiptir, örneğin biyogaz üretiminde, akuaponik sistemlerde tarımsal gübre, mikroalg üretiminde girdi faktörü veya bir yanma kaynağı olarak kullanılabilir. Skretting olarak müşterilerimizin bu besleyici yan üründen yararlanma yolları bulmasına yardımcı olacak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Mesela, Skretting Norveç, bu yan ürünü uzaklaştırmak ve bundan organik gübre üretmek için Marine Harvest, IVAR, Scanship ve Høst ile birlikte ortak bir program uygulamaktadır.

Bu girişim ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Gelecekte RAS sistemlerinden çıkan besin çıktısını kullanmanın döngüsel yolunu bulma konusunda balık üreticilerine yardımcı olmak için onlarla işbirliği yapmanın yeni, yenilikçi yolları olabilir. Skretting ve Skretting ARC'nin genel amacı, olabildiğince az atık oluşturacak yemler üretmek ve besinlerin ortamı beslemek için değil balığı büyütmek için kullanılmasını sağlamaktır.