Ban Ki-moon là diễn giả chính cho AquaVision 2018

9 Tháng Sáu 2018

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ông Ban Ki-moon, sẽ là diễn giả chính tại AquaVision 2018 ở Stavanger, Na Uy. Ông Ban sẽ trực tiếp nói chuyện liên quan đến những thách thức về an ninh lương thực trong những thập kỷ tới.

Chủ đề cho AquaVision 2018 là “Meeting tomorrow today và chương trình hai ngày sẽ tập trung vào hai chủ đề chính: “Cuộc cách mạng xanh” và “Hướng đến tương lai”. Theo FAO (Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc), sản lượng lương thực toàn cầu cần tăng 70% vào năm 2050. Sự tăng trưởng trong nuôi trồng thủy sản có thể đóng góp một phần đáng kể vào nguồn cung cấp thực phẩm trong tương lai. Hội nghị sẽ tìm hiểu các cách thức nuôi trồng thủy sản có thể góp phần nuôi dưỡng dân số thế giới đang phát triển một cách bền vững. 

AquaVision là một hội nghị kinh doanh nuôi trồng thủy sản đẳng cấp thế giới, thu hút một loạt các bên liên quan đến Stavanger mỗi hai năm một lần và sẽ diễn ra một lần nữa vào ngày 11-13 tháng 6 năm 2018. Hội nghị được tổ chức bởi Skretting và công ty mẹ Nutreco từ năm 1996, là  một nơi gặp gỡ quan trọng cho khoảng 400 người tham gia từ khoảng 40 quốc gia.

Năm nay, Ông Ban Ki-moon sẽ đóng góp với kiến thức và kinh nghiệm của mình về an ninh lương thực toàn cầu cho dân số ngày càng tăng. Ông Ban là Tổng thư ký thứ 8 của Liên Hiệp Quốc, đã phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp, từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Khi là một Tổng thư ký, ông đã tập trung huy động các nhà lãnh đạo thế giới để bàn bạc  xung quanh một loạt các thách thức toàn cầu mới, từ biến đổi khí hậu và biến động kinh tế đến dịch bệnh và sự tăng áp lực liên quan đến thực phẩm, năng lượng và nước.

Hội nghị này sẽ mang lại một loạt các diễn giả từ tất cả các châu lục và sẽ cung cấp cho các đại biểu một sự kết hợp độc đáo về thông tin và quan điểm.