Chương trình đào tạo 'Kỹ năng lãnh đạo' của Skretting

10 Tháng Mười Hai 2016

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 12, Skretting đã tổ chức chương trình đào tạo ‘Kỹ năng lãnh đạo’ cho hơn 30 nhân viên là cấp quản lý phòng Kinh doanh, Kỹ thuật và Marketing.

Con người chính là nhân tố quan trọng của Skretting, chính vì vậy, các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các trưởng phòng ban là vô cùng cần thiết.

Bạn chỉ có thể đạt được thành công thật sự nếu những người xung quanh bạn được thúc đẩy thực sự và các giá trị của họ phù hợp với mục tiêu của Công ty. Nghệ thuật lãnh đạo cho phép bạn thúc đẩy sự nhiệt tình của nhân viên và cho phép họ cải thiện hiệu suất công việc của mình.

Khóa học với nhiều trải nghiệm thực tế đã mang lại cho các thành viên những kiến thức vô giá, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc của mình.

Nâng cao năng lực của nhân viên, đó chính là một trong những giá trị cốt lõi của Skretting, giá trị ‘CAPABLE’.

Cùng xem lại một vài hình ảnh của buổi đào tạo: