Skretting tổ chức đào tạo ''Kỹ năng quản lý khách hàng trọng yếu'' cho đội ngũ nhân viên

23 Tháng Chín 2018

Skretting Vietnam tổ chức chương trình đào tạo ‘’Kỹ năng quản lý khách hàng trọng yếu’’ dành cho các cấp quản lý phòng Kinh doanh và Kỹ thuật. Đây là một trong những chương trình đào tạo nguồn nhân lực hàng năm của Skretting nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên.

Tất cả các thành viên tham gia nhiệt tình và hào hứng khiến cho buổi đào tạo rất thú vị và hiệu quả. Quan trọng hơn hết, các kiến thức này sẽ được các cấp quản lý chia sẻ cho đội ngũ của mình để áp dụng trong bán hàng nhằm mang lại kết quả cao nhất cho doanh nghiệp.

 

Cát Tường