Skretting Vietnam tổ chức Talkshow ''We are One"

26 Tháng Bảy 2018

Skretting Vietnam đã tổ chức chương trình “We are One’’ – Chúng ta là một – trong tháng 6 và tháng 7 cho các nhân viên văn phòng cũng như nhân viên thị trường. Đây là một hoạt động do nhóm Đại sứ Giá trị thực hiện, nhằm giới thiệu và quảng bá hơn nữa các giá trị của Tập đoàn.

Chương trình ‘’We are One’’ được bắt đầu bằng việc giới thiệu các thành viên của Đại sứ Giá trị cũng như các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm 2018. Ông Marc Le Poul, Tổng giám đốc Skretting khu vực Nam Á cũng đã chia sẻ rất chi tiết tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị của Tập đoàn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong một tổ chức.

 

Bà Nguyễn Thùy Vân, Giám đốc Marketing và Truyền thông cũng dành thời gian cập nhật các thông tin của Tập đoàn cũng như Skretting tại Việt Nam đến các đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, một số hoạt động về bảo vệ môi trường cũng được triển khai đến đội ngũ của Skretting.

Tất cả các thành viên tham dự thực hiện làm bài kiểm tra về các thông tin đã được chia sẻ. Bài kiểm tra đạt số điểm cao nhất sẽ nhận được cúp danh giá của chương trình.

‘’We are One’’ đã để lại những khoảnh khắc rất đáng nhớ cũng như những kiến thức bổ ích cho đội ngũ nhân viên, giúp các thành viên của Skretting hiểu rõ hơn về ngôi nhà chung, ngôi nhà Skretting, nơi tất cả nhân viên đã dành thời gian làm việc cùng nhau, tương đương với thời gian dành cho gia đình mình.

Chương trình cũng đã được phổ biến đến các anh nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh, những người làm việc tại các tỉnh thành trên cả nước.

 Cat Tuong