Các sự kiện của Công ty

Skretting là công ty con của Nutreco chuyên về lĩnh vực thủy sản. Đơn vị kinh doanh chính là Thức ăn cho cá và cá hồi Toàn cầu Nam Âu. Skretting cũng có đơn vị kinh doanh đại diện của Nutreco: Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi. Nghiên cứu và Phát triển được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản của Skretting (ARC). 

Nhân viên 2 900 toàn thế giới
Sản phẩm Thức ăn cho tôm và cá cho hơn 60 loài thủy sản
Sản lượng 2 triệu tấn hàng năm (2014)
Đơn vị sản xuất

Úc (Tasmania), Brazil, Canada, Chile, Trung Quốc, Ecuador, Egypt, Pháp, Honduras (JV), Italy, Nhật Bản, Na Uy, Nigeria (JV), Thổ Nhỉ Kỳ, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Vietnam

Doanh thu 2.1 tỷ EUR

EBITA (Kết quả hoạt động) 

134 tỷ EUR