Sứ mệnh, tầm nhìn & giá trị

Sứ mệnh: Nuôi dưỡng tương lai (Feeding the future)

Thách thức về việc nuôi dưỡng dân số toàn cầu được dự báo sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050 tạo nên sứ mệnh của chúng tôi. Cùng với dân số thế giới ngày càng tăng nhanh, đô thị hóa ngày càng mở rộng, tầng lớp trung lưu đang phát triển và khẩu phần ăn đang ngày càng thay đổi sẽ dẫn đến sự đột biến về  nhu cầu protein, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi. Tham vọng của chúng tôi là góp phần đáp ứng nhu cầu lương thực tăng cao một cách bền vững. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ liên tục tìm kiếm những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm của mình, tăng năng suất trong các hoạt động và tạo ra lợi ích cho các khách hàng, và nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường của các chuỗi giá trị. Bền vững là bản chất trong kinh doanh của chúng tôi.

Tầm nhìn truyền cảm hứng cho chúng tôi

"Trong thế giới với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế và dân số ngày càng tăng, nhu cầu về thịt, cá và tôm chất lượng cao ngày càng nhiều. Chúng tôi là tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến và bền vững hỗ trợ tốt nhất chất lượng của động vật, cá và tôm."

Feeding the future

Skretting là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng từ thức ăn đến thực phẩm. Chúng tôi áp dụng kiến ​​thức về các thành phần nguyên liệu và các nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm để cung cấp giá trị tối ưu cho các nhà chế biến từ những nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Có được vị trí này là do sự đổi mới và năng lực về công nghệ đẳng cấp thế giới.

Có những sáng kiến ​​là các giải pháp toàn cầu có thể được áp dụng với nhiều loài và nhiều thị trường, trong khi vẫn có những sáng kiến khác giải quyết các vấn đề của những khách hàng riêng biệt hoặc dành cho một số loài hoặc khu vực đặc trưng.

Các giá trị của Skretting

Skretting theo nền văn hóa mở toàn cầu, tất cả mọi người đều quan tâm sâu sắc về những việc họ làm, họ quan tâm lẫn nhau và quan tâm đến môi trường làm việc. Để hoàn thành sứ mệnh “Nuôi dưỡng tương lai” (Feeding The Future), chúng tôi tuân thủ bốn giá trị cốt lõi được xác định rõ ràng – Sáng tạo, Chăm sóc, hợp tác và Năng lực – đã được áp dụng trong tập đoàn.