Micro

  • Giảm sự chênh lệch về kích thước của cá
  • Tốc độ tăng trưởng nhanh
  • Tỉ lệ sống cao

Micro là dòng thức ăn chất lượng cao với các viên siêu nhỏ, nổi trong nước. Micro giúp việc quản lý thức ăn dễ dàng tại các trại giống và hỗ trợ duy trì chất lượng nước tốt bằng cách giảm chất thải từ thức ăn. Việc phối chế công thức dựa trên hàm lượng cao của protein tiêu hóa cho phép tăng trưởng nhanh nhưng cũng giúp cải thiện tính đồng nhất về kích thước của cá.

Dòng thức ăn này phù hợp với những đối tượng cá giống khác nhau như thụ tinh ao hoặc các hệ thống nước sạch. Thức ăn có nhiều dạng đường kính viên khác nhau phù hợp với kích cỡ miệng của cá con phát triển nhanh. Nguyên liệu cũng được lựa chọn nhằm tạo vị ngon để đảm bảo hấp thụ lượng thức ăn tối ưu.
Hàm lượng cao các vitamin và hợp chất tăng cường miễn dịch tự nhiên được bổ sung nhằm cải thiện tỷ lệ sống của cá trong giai đoạn bị stress như chuyển đổi từ ao ương sang ao cá thịt.

Các đặc điểm

Micro có kích cỡ viên siêu nhỏ : bột (max 400μm), viên 0.8 – 1.0 – 1.2 và 1.6mm phù hợp với giai đoạn thay đổi hình thái học rất nhanh của cá giống và phù hợp với miệng của chúng.