Stella B

  • Tốc độ tăng trưởng nhanh
  • FCR thấp
  • Chất lượng phi lê cao

Cá Chẽm là loài cá phổ biến ở thị trường châu Á và phương Tây. Nó được sử dụng toàn bộ hay như phi lê. Loài này được nuôi trong lồng hoặc trong ao ở những độ mặn khác nhau. Stella B là loại thức ăn chất lượng cao thích nghi với các môi trường khác nhau và là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm của Skretting trong dinh dưỡng cho Cá Chẽm thông qua mạng lưới toàn cầu. Các thành phần nguyên liệu đã được lựa chọn cẩn thận để cho năng suất chất lượng fillet tốt nhất. Hàm lượng năng lượng khá cao và khả năng tiêu hóa tuyệt vời giúp tốc độ tăng trưởng nhanh với FCR thấp.

Các đặc điểm

Stella B có cả dạng viên nổi (BF) hoặc viên chìm(BS).