Stella S

  • Tốc độ tăng trưởng nhanh
  • Cá có chất lượng cao
  • FCR thấp

Skretting Stella S là dòng thức ăn nổi chất lượng cao được thiết kế đặc biệt cho các loài cá lóc nuôi trong ao với mật độ cao. Các chế độ ăn có hàm lượng cao protein tiêu hóa và các axit amin thiết yếu phù hợp với nhu cầu của các loài ăn thịt và hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng của loài cá này. Các protein tỷ lệ thuận với năng lượng được tối ưu hóa để đạt được hệ số FCR thấp và do đó duy trì chất lượng nước ao tốt. Nguyên liệu cũng được lựa chọn đặc biệt cẩn thận để đảm bảo cá có hình dáng đẹp.

Các đặc điểm

  • Hàm lượng cao protein
  • Các axit amin thiết yếu phụ hợp nhu cầu của loài ăn thịt
  • Năng lượng cao