Cá tầm

(Acipenser sp.)

Cùng tìm hiểu về cá tầm

Cá tầm được nuôi nhằm lấy thịt và trứng. Đây là một đối tượng thủy sản có giá trị rất cao, nhất là trứng cá tầm (caviar) rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới  

Hình thức nuôi cá tầm tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng, đó là nuôi trong bể, ao và nuôi ao nước chảy sử dụng nước từ các suối lạnh, và nuôi lồng trên hồ chứa. Các sản phẩm của chúng tôi được phối chế theo từng giai đoạn sống của cá tầm nhằm đảm bảo chất lượng thịt cao và sự phát triển tối ưu của tuyến sinh dục nhằm kích thích sản sinh ra nhiều trứng cá