Tomboy

  • Tốc độ tăng trưởng nhanh
  • FCR thấp
  • Chất lượng tôm cao

Tomboy là dòng thức ăn nuôi tôm chất lượng cao đối với tôm sú trong điều kiện thâm canh.

Loài này đòi hỏi một mức độ cao của protein tiêu hóa và do đó tất cả các nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận về chất lượng dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa để đạt được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn thấp, do đó cũng làm giảm sự ô nhiễm của môi trường.

Thức ăn được chú trọng đặc biệt đến nguồn nguyên liệu có tính ngon miệng cao, có nguồn gốc từ biển để đáp ứng chế độ ăn khắt khe của loài tôm ăn thịt này, nhằm đáp ứng việc ăn nhanh và tránh thất thoát thức ăn.

Các giai đoạn chế biến khác nhau cũng được chú ý đặc biệt nhằm đạt được sự ổn định tuyệt vời dưới nước (hơn 3 giờ) và hàm lượng bụi thấp trong bao mà vẫn duy trì một kết cấu viên tối ưu cho tôm. Giai đoạn nấu và sấy thức ăn cũng được quan sát chặt chẽ đảm bảo vẫn giữ được dinh dưỡng của nguyên liệu ban đầu.

Mức độ tối ưu của các phospholipid và cholesterol được duy trì trong chế độ ăn để hỗ trợ các hoạt động lột vỏ của tôm và do đó đảm bảo tôm tăng trưởng nhanh nhất và chất lượng tôm tốt.
Hàm lượng các vitamin và khoáng chất dạng bền nhiệt và có độ hữu dụng sinh học cao.

Các đặc điểm

Hàm lượng protein tiêu hóa cao

Nguồn nguyên liệu có tính ngon miệng hấp dẫn, có nguồn gốc từ biển