Nghiên cứu và tập trung vào hiệu quả thức ăn

Việc lựa chọn và quản lý nguồn nguyên liệu chất lượng là một trong những cam kết quan trọng của chúng tôi cùng với qui trình sản xuất hiệu quả. 

Tất cả các nguyên liệu được lựa chọn với chất lượng dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa để đạt được tỷ lệ chuyển đối thức ăn thấp, do đó cũng làm giảm sự ô nhiễm môi trưởng.

Bên cạnh đó, chúng tôi nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp cho giai đoạn ấu trùng và tôm post trong các trại tôm giống. Mỗi viên thức ăn siêu nhỏ được sản xuất để giữ độ ổn định và bổ dưỡng. Quá trình sản xuất ở nhiệt độ thấp đảm bảo viên thức ăn mềm, tươi và ngon miệng.

Đọc thêm thông tin về nghiên cứu