Chất lượng và An toàn từ thức ăn đến thực phẩm

Skretting đã chủ động thực hiện việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ sản xuất để giảm thiểu rủi ro cho ngành nuôi trồng thủy sản và giữ vững vị trí là người đi đầu trong thị trường thức ăn cho tôm và cá toàn cầu.

Ngoài việc kiểm tra các quá trình hoạt động nội bộ, tất cả các nhà cung cấp phải trải qua quá trình thẩm định và phê duyệt toàn diện để đảm bảo việc cung cấp các nguồn nguyên liệu được quản lý có trách nhiệm với chất lượng cao và có thể thay thế được. Các nguyên liệu đã được phê duyệt trải qua quá trình phân tích kỹ lưỡng từ khi giao nhận và lên công thức cho đến khi thức ăn được giao cho các khách hàng.

Vai trò của Nutrace®

Nutrace® là chương trình quản lý xuyên suốt của tập đoàn Skretting để đảm bảo an toàn và chất lượng từ thức ăn cho đến thực phẩm. Chương trình này đã được phát triển với mục đích giảm thiểu những rủi ro tiềm tàng gắn liền với sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, tìm thấy nhanh chóng và giải quyết kịp thời các bất thường. Khái niệm độc đáo này cho phép khách hàng và người tiêu dùng có sự tin cậy về thức ăn được sử dụng trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản.

Chương trình Nutrace® được cấu thành từ 5 chuẩn mực tuân thủ theo luật định và nhu cầu của khách hàng: Chất lượng chứng thực và An toàn thực phẩm, Đánh giá và quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp, Giám sát và Kiểm soát, Quản lý rủi ro, Theo dõi và Truy xuất nguồn gốc. Các chuẩn mực này là nền tảng đảm bảo việc sản xuất thức ăn chất lượng cao từ những nguyên liệu bền vững.

Chất lượng chứng thực & An toàn thực phẩm

đảm bảo xây dựng đồng nhất công thức của thức ăn chất lượng cao và đáng tin cậy tại các nhà máy thông qua việc thực hiện nhiều hệ thống và chứng nhận quốc tế, thủ tục nội bộ cũng như tiêu chuẩn HACCP.

Đánh giá & Quản lý nhà cung cấp & các thành phần nguyên liệu

đảm bảo chỉ những nguồn nguyên liệu sạch, an toàn và bền vững từ những nhà cung cấp được chấp thuận mới được sử dụng trong sản xuất thức ăn cho tôm và cá. 

Giám sát & Kiểm soát

kết hợp chặt chẽ với nhau thành một chương trình giám sát toàn cầu, đảm bảo an toàn trong suốt chuỗi sản xuất.Quản lý rủi ro

cho phép các quyết định đúng đắn được thực hiện để giảm thiểu rủi ro và tình huống không mong muốn xảy ra, đồng thời giải quyết khủng hoảng khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc

đảm bảo dòng thông tin hiệu quả giữa Skretting, các nhà cung cấp, người nuôi và các nhà phân phối thành phẩm. Dòng dữ liệu này rất cần thiết trong việc thực hiện hệ thống triệu hồi sản phẩm.