Các đơn vị nghiên cứu

Trạm nghiên cứu 

Bao gồm các thiết bị trong nhà và ngoài trời, trạm nghiên cứu cá và tôm trên đất liền cho phép chúng tôi giám sát chặt chẽ và kiểm soát các điều kiện môi trường để tiến hành các thí nghiệm chính xác về những công thức mới nhất với đa dạng các loài thủy sản. Nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và thách thức của ngành tại các địa phương, chúng tôi đã thành lập các đơn vị ở Na Uy, Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trạm nghiên cứu tại Lerang, Na Uy, chuyên về việc làm tăng hiệu suất của cá hồi Đại Tây Dương và còn sở hữu một phòng thí nghiệm chuyên dụng để đối phó với bệnh do ký sinh trùng (như rận biển).

 Những ưu việt của thức ăn cho cá hồi nước ngọt đã được đánh giá tại trung tâm nghiên cứu ở miền bắc nước Ý, trong khi đơn vị ở Tây Ban Nha phối hợp thử nghiệm trên các loài sinh vật biển như cá mú, cá tráp biển và liên kết với một số ít các viện nghiên cứu ở Nam Âu. 

Ở châu Á, trung tâm nghiên cứu tại Trung Quốc tập trung vào tôm và cá nước ấm bao gồm cá mú Đông Nam Á, cá lóc, cá trê vàng và cá rô phi. Đơn vị tại Nhật Bản, cùng với Đại học Kagoshima, chuyên về cá cam và cá tráp đỏ.

 • Man doing measurements at trial station China

  Trạm nghiên cứu về tôm và các loài cá Châu Á tọa lạc tại Hezhoubei, Trung Quốc.

 • Outdoor pound at research station Hezhoubei

  Ao ngoài trời tại đơn vị thử nghiệm tại Hezhoubei, Trung Quốc

 • Work at Lerang research station

  Các lồng ngoài trời tại đơn vị nghiên cứu Lerang, Na uy

 • Bể thử nghiệm Mozzecane

  Bể thử nghiệm tại Mozzecane, Ý

1 /

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm nuôi trồng thủy sản được quốc tế công nhận của ARC phân tích kết quả của tất cả các thử nghiệm. Với sự trợ giúp của ường chuẩn NIR, đường chuẩn được điều phối bởi ARC và hầu như áp dụng cho tất cả các nguyên liệu mà chúng tôi có nguồn cung cấp trên toàn cầu, các đơn vị nghiên cứu tại các nước tiến hành các phép đo chính xác về giá trị dinh dưỡng của tất cả các thành phần thức ăn. Những chuyên viên làm công thức sử dụng thông tin này để thiết lập các công thức tốt nhất.

Các phòng thí nghiệm cũng đánh giá thành phần nguyên liệu, hiệu suất và chất lượng những sản phẩm để đảm bảo rằng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng được đáp ứng đầy đủ.

Đồng thời, chúng tôi thực hiện một chương trình giám sát toàn cầu cho tất cả các thành phẩm, theo đó các mẫu được sản xuất bởi các công ty của chúng tôi được gửi tới cùng phòng thí nghiệm, được phê duyệt về các phương pháp, và được so sánh với nhau.

1 /

Nhà máy công nghệ thức ăn

Nhà máy công nghệ thức ăn qui mô thử nghiệm của chúng tôi (FTP) kết hợp với các thiết bị sản xuất thức ăn quy mô nhỏ nhằm nghiên cứu những công nghệ sản xuất mới nhất, những công thức thức ăn mới và những nguyên liệu tiềm năng. Điều này giúp chúng tôi có khả năng tối ưu hóa các  trang thiết bị một cách hiệu quả và đánh giá phương pháp sản xuất mới, cũng như sản xuất lô mẫu của thức ăn.

Luôn tuân theo những chi tiết kỹ thuật sản xuất nghiêm ngặt, FTP cung cấp một loạt các thức ăn thực nghiệm đến các trạm nghiên cứu và đồng thời hợp tác với các viện nghiên cứu nhằm tiếp tục điều chỉnh và tối ưu hóa dựa trên các kết quả.

Những cơ sở này cũng cho phép chúng tôi thực hiện chương trình đào tạo thực tế và chia sẻ ưu thế trong kinh doanh của mình.

1 /