Nuterra logo
Chương trình phát triển bền vững

“Đó không chỉ là những gì chúng tôi khát khao làm, đó là những gì chúng tôi đang làm”

 

Những thách thức toàn cầu

 Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên hơn 9 tỷ người. Đồng thời, sự đô thị hóa và tăng thu nhập đang làm thay đổi sở thích ăn uống và gia tăng nhu cầu về đạm động vật.

Global challenge image

Thông qua việc tập trung vào đổi mới bền vững, chúng tôi khát khao trở thành một mắc xích trong giải pháp này. Là một công ty thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản với sự hiện diện trên toàn cầu, chúng tôi có vị trí lý tưởng để đóng góp vào việc phát triển sản xuất lương thực bền vững hơn.

Chương trình Nuterra được thiết kế để thực hiện trách nhiệm và tham vọng của chúng tôi trong nhiều năm để hoàn thành sứ mệnh "Nuôi dưỡng tương lai". Những mục tiêu này đều phù hợp với mục tiêu dài hạn của chiến lược của chúng tôi cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

        

Lộ trình Nuterra được tạo thành từ ba thành phần khác nhau:

Lộ trình
Công cụ truyền cảm hứng đưa ra những tham vọng rõ ràng về con người, hành tinh và lợi nhuận.

Tiêu chuẩn
Công cụ nội bộ phác thảo các hành động và biện pháp cần thiết để thực hiện lộ trình Nuterra

Đánh giá sản phẩm
Một công cụ đo lường các thuộc tính của các giải pháp dinh dưỡng và tác động môi trường.

 

Để thực hiện, chúng tôi tập trung vào bốn tiêu chuẩn chính:

Nutritional solutions icon

Các giải pháp dinh dưỡng

Giúp vật nuôi có hiệu quả hơn

• Hiệu suất thức ăn và trang trại
• Sức khỏe và sự an toàn của vật nuôi
• Thức ăn cho vật nuôi nhỏ
• Giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm

Read more

                                                          

Ingredients icon

Nguồn nguyên liệu

Tạo ra nền tảng bền vững cho thức ăn

• Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm
• Các đối tác bền vững

Read more

 
Operations icon

Hoạt động của tổ chức

Đảm bảo ngôi nhà chung luôn theo trình tự

• Giảm tác động môi trường lên các hoạt động của chúng ta
• Cải thiện môi trường làm việc

Read more

 
Commitment icon

Cam kết

Kết nối mọi người trong thử thách 'Nuôi dưỡng tương lai'

• Cam kết của nhân viên
• Cam kết của đối tác
• Phát triển cộng đồng

Read more

 

Giới thiệu về Nuterra

Brochure Nuterra cung cấp các thông tin chi tiết về chương trình phát triển bền vững hoạt động như thế nào.

Read the brochure

Báo cáo phát triển bền vững

Hãy cùng tìm hiểu cam kết phát triển bền vững của chúng tôi.

Read the reports

Từ SEA đến Nuterra

Watch video