Commitment banner

Liên kết mọi người trong thử thách 'Nuôi dưỡng tương lai'

Các giải pháp dinh dưỡng của chúng tôi bao gồm đa dạng các nguyên liệu có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta chỉ có thể phát triển các giải pháp dinh dưỡng nếu chúng ta là một mắc xích trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

AquaVision và AgriVision

Nutreco tổ chức hai hội nghị hai năm một lần, đó là AgriVision và AquaVision, đây là hội nghị nhằm thảo luận các chủ đề liên quan đến thức ăn, thực phẩm và kinh doanh toàn cầu. Mục đích của việc đưa các bên chủ chốt trong chuỗi cung ứng từ thức ăn đến thực phẩm toàn cầu là nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tranh luận chiến lược, phát triển các ý tưởng mới và truyền cảm hứng cho những cách tiếp cận sáng tạo trong tương lai.

Phát triển cộng đồng

Rất nhiều nông dân ở các thị trường đang phát triển là các nông hộ nhỏ, sử dụng các phương pháp nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cơ bản. Một thách thức quan trọng trong việc nuôi dưỡng dân số thế giới ngày càng tăng một cách bền vững là cải thiện năng suất và tính bền vững của các phương pháp nuôi của họ. Trong các chương trình phát triển cộng đồng địa phương, chúng tôi hợp tác với các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học và các công ty khác để chia sẻ kiến thức và chuyên môn của chúng tôi. Các chương trình hiện tại bao gồm một dự án ở Nigeria, nơi chúng tôi đang giúp đỡ nâng cao đồi sống của 1.000 nông dân nuôi cá da trơn nhỏ và một dự án ở Indonesia liên quan đến 1.000 nông dân sản xuất nhỏ.