Ingredients banner

Tạo nên cơ sở bền vững cho thức ăn chăn nuôi

Các giải pháp dinh dưỡng bao gồm đa dạng nguyên liệu có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có thể chỉ phát triển các giải pháp dinh dưỡng bền vững nếu chúng ta là một mắc xích trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Tìm kiếm các nguồn cung ứng bền vững

Quy tắc ứng xử nhà cung cấp giúp chúng tôi liêt kết  với họ về những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức của họ và thiết lập nên các tiêu chí tối thiểu liên quan đến các khía cạnh về môi trường, xã hội và pháp lý.
Hơn 90% các nhà cung cấp của chúng tôi đã ký kết thỏa thuận tuân thủ Quy tắc, và bắt buộc tất cả nhà cung cấp mới phải ký. Các buổi kiểm tra về bền vững đối với các nhà cung cấp được thực hiện, với sự tập trung nhiều hơn vào các quốc gia và các thành phần đã được xác định là 'có rủi ro cao'.

Tìm kiếm các đối tác bền vững

Sự hợp tác giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng (doanh nghiệp, chính phủ, khoa học và các tổ chức phi chính phủ) là điều kiện tiên quyết để giải quyết thành công các thách thức bền vững của ngành. Nutreco tham gia vào các hợp tác bền vững khác nhau như Hội nghị bàn tròn về sử dụng đậu nành có trách nhiệm, Mạng ProTerra, Hội nghị Bàn tròn về Dầu cọ bền vững, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản và Tiêu chuẩn Cung cấp Chất lượng bột cá và dầu cá quốc tế.