Những khoảnh khắc với các khách hàng

Skretting không chỉ là Công ty cung cấp thức ăn thủy sản, mà hơn hết, chúng tôi là đồi tác, luôn đồng hành và hỗ trợ bà con trong công tác nuôi trồng thủy sản.

Cùng xem bộ phim thể hiện chân thật những công việc hàng ngày của các anh nhân viên kỹ thuật của chúng tôi với các khách hàng. Chúng tôi chăm sóc khách hàng là như thế đó!

Những tình cảm dành cho Công ty cũng được khách hàng gửi gấm qua những bài hát hết sức tình cảm và xúc động.

Và đội ngũ của chúng tôi, không ngừng sáng tạo, hỗ trợ khách hàng, thông qua việc xuất bản cuốn sách ''Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững''. 

Xem thêm