Phim ''If others can, so can I'' (Người ta làm được, tôi cũng phải làm được)

Bộ phim thể hiện được cam kết của Skretting đối với khách hàng tại Việt Nam. SKRETTING tại Việt Nam (tiền thân là Công ty CP SX Thức Ăn Thủy Sản TOMBOY) không chỉ là công ty cung cấp thức ăn thủy sản, mà còn là đối tác thực sự hỗ trợ trong công tác nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân. Đây chính là truyền thống của công ty từ trước đến nay nhằm duy trì lòng trung thành của khách hàng. 

Bộ phim đã thể hiện các công việc thường ngày của đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Skretting tại Việt Nam cùng với các khách hàng và đã thể hiện đúng các giá trị mà tập đoàn Nutreco, công ty mẹ của SKRETTING, muốn truyền tải.
Bộ phim ''If others can, so can I!'' (Người ta làm được, tôi cũng phải làm được'') đã được thực hiện tại huyện Đầm Dơi, Thành phố Cà Mau với sữ hỗ trợ nhiệt tình từ các khách hàng rất trung thành của SKRETTING VIETNAM cũng như nhân viên kỹ thuật - những diễn viên chính của bộ phim.

Với khách hàng tại ao nuôi tôm

 Xem phim