NIR

Akuayem üretiminde bir yenilik

Yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS), yem bileşenlerindeki ve yemlerdeki besin maddelerinin kantitatif tayini için oldukça uygun doğru ve hızlı bir analiz yöntemidir.

Esas itibariyle ışık enerjisi bir örneğe aktarılarak örnekteki besin maddeleri tarafından emilir. Emilen enerji miktarı matematik denklemleriyle örnekteki her bir besin maddesinin ayrı ayrı konsantrasyon değerine dönüştürülür.

NIR

Küresel standartlar belirleme

NIR cihazları dünyanın genelindeki tüm Skretting tesislerine kurulur ve yem içerikleri, ara ürünler ve bitmiş yemlerin hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlar.

Skretting her yıl 600.000 örnek analiz ederek küresel standartları belirleyen 3 milyon analiz sonucu ortaya koyar. Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi (ARC), yeniliklerden, kalibrasyon geliştirmeden, performans izlemeden ve küresel NIR ağı aracılığıyla Skretting tesislerine destek vermekten sorumludur.

Doğruluk analizi

NIR analiz cihazları dünyanın genelindeki tüm Skretting tesislerine kurulur ve ham maddeler, yem karışımları ve bitmiş yemlerin hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlar.

Norveç'teki Skretting ARC'de NIR ekip lideri Ørjan Breivik bununla ilgili olarak şunları söyledi: "NIR, yem tesislerindeki üretim ve kalite ekipleri için kullanılması oldukça pratik bir yöntemdir. "Örnekler hazırlık gerektirmez ya da çok az düzeyde hazırlık gerektirir ve birden fazla parametrenin sonucu neredeyse aynı anda alınabilir. Ürettikleri bilgiler, formül hazırlayanların, bitmiş yemler spesifikasyonlara tamamen uygun olacak şekilde formülasyon hazırlamasını ve araştırma ekibinin ve ürün geliştiricilerin amaçladığı tüm faydaların müşterilerle buluşmasını sağlar."

Raw materials circle
NIR, yem tesislerindeki üretim ve kalite ekipleri için kullanılması oldukça pratik bir yöntemdir. "Örnekler hazırlık gerektirmez ya da çok az düzeyde hazırlık gerektirir ve birden fazla parametrenin sonucu neredeyse aynı anda alınabilir.