Güvenli bir işyeri

Dünya genelinde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz tüm iş yerlerinin güvenli ortamlar olmasını sağlamak her zaman Skretting ve ortak şirketimiz Nutreco'nun birinci önceliği olmuştur. Sürdürülebilir büyüme için bir platform sağladığından sağlık ve güvenlik bilincini işletme genelinde kökleştirmek herkesin faydasınadır. Farkında olmadan bunların ihmal edildiği her türlü faaliyet yaralanma riskini büyük ölçüde arttıracak, maliyetleri çoğaltarak karlılığı azaltacaktır.

Factory worker

Önce iş güvenliği

Etkili eğitim, güçlü bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmanın en önemli araçlarından biridir.

Sağlık ve güvenlik genellikle hafife alınmakta, bunun sonucunda doğal riskler ortaya çıkmaktadır. Çevremizdeki potansiyel risklerin farkına varmakta geciktikçe risk seviyeleri de bununla orantılı olarak artmaktadır. İnsanlar günlük hayatta tehlikeli olma ihtimali bulunan durumların farkında olmalıdır. Aynısı fabrikalarımız için de geçerli, bu nedenle çalışanlarımızın iyi eğitilmesini ve ne yaptıklarını tam olarak bilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Skretting profesyonel bir kurumdur ve profesyonel olmak, faaliyetlerimiz ve tesislerimiz bakımından ne yaptığımızı kontrol etmemizi gerektirir. Bu amaca ulaşmanın en üretken ve sürdürülebilir yolu, çalışanlarımızla işbirliği ve etkileşim içinde olmaktır. Bu nedenle, üst yönetimden fabrika çalışanlarına kadar şirket genelinde ve her seviyede farkındalık çok önemlidir.

Çevremizdeki potansiyel risklerin farkına varmakta geciktikçe risk seviyeleri de bununla orantılı olarak artmaktadır.

İşyerlerimizi tüm çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için riskleri belirliyoruz ve yaralanma ve işgücü kaybına neden olan kaza (LTI (Loss-time incident)) sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, küresel bir şirket için, yerleşik pazarlar ile yeni ortaya çıkan pazarlar arasında farklılıklar bulunduğundan faaliyetlerimizi daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek söz konusu olduğunda herkese uyan belirli bir model yoktur.

Skretting son yıllarda mekanizasyona daha çok yer vermenin ve faaliyetleri daha iyi organize etmenin etkisiyle birlikte bu alanlarda iyi bir ilerleme kaydetmiştir. Yeni tesislerin inşa edilmesi dahil olmak üzere daha ileri teknolojiyle donatılmış tesislere yapılan yatırımların bu ilerlemedeki etkisi açıkça ortadadır.

Averøy factory Skretting Norway

Aynı standartlara bağlı kalmak

Sağlık ve güvenlik faaliyetleri birbiriyle yakından bağlantılıdır.

Skretting faaliyetlerine yönelik çözümler farklılık gösterse de aynı sağlam standartlar küresel olarak uygulanmaktadır. Tüm faaliyetlerimizi düzenli olarak denetliyoruz, bu denetim sürecinde sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü eksikliği veya uygunsuzluğu tespit ederek her birini düzeltmek için uygun bir zaman belirliyoruz. Tüm uygunsuzluklar canlı raporlama sistemi aracılığıyla izlenmektedir.

Dünya genelindeki işletmelerin temsilcilerinden oluşan bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Ağı'mız bulunmaktadır. Bu ağ düzenli olarak toplanarak mevcut gündemdeki konuları ele almaktadır.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Güvenli ve kapsayıcı bir işyeri ırk, renk, dini inanç, cinsiyet, ulusal köken, vatandaşlık durumu, yaş, fiziksel veya zihinsel engellilik, cinsel yönelim, medeni durum, ebeveynlik, askerlik durumu veya geçerli yerel yasalarla korunan diğer durumlara bakılmaksızın herkes için eşit fırsatlar ve ayrımcılıktan korunma anlamına gelir.

Çalışanlarımız hakkında

 

Skretting feed in hand