Sürdürülebilirlik programımız. Bu bizim için bir hevesten ibaret değil, zaten yaptığımız bir şey.

 

Neden sürdürülebilir olmalıyız

Küresel kimliğe sahip bir akuakültür yem şirketi olarak Skretting daha sürdürülebilir gıda üretiminin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek bir pozisyondadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara ulaşacaktır. Aynı zamanda artan kentleşme ve gelir artışı beslenme tercihlerini değiştirmekte ve hayvansal proteinlere duyulan talebi arttırmaktadır. Geleceği besleme amacımız doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde gıda güvenliği sağlayan yemler üretme konusunda oldukça kararlıyız.  Skretting'de çevresel ayak izimizi azaltmaya ve olumlu sosyal etkilerimizi arttırmaya çok önem veriyoruz. Hedeflerimiz, stratejimizin uzun vadeli amaçları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumludur.

Dünyanın karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik zorluklarının boyutu göz önüne alındığında tek başına ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Bu ancak işletmeler, hükumet, sivil toplum kuruluşları ve topluluklar dahil olmak üzere toplum tüm segmentleri arasında işbirliği sağlanarak başarılabilir. İşbirliği Skretting ve Nutreco'da şirketimizin değerlerinden biri olup kurduğumuz uzun vadeli harici ortaklıklar ve katıldığımız çok paydaşlı platformlar bunun bir kanıtıdır. Bunlara birkaç örnek olarak iki yılda bir düzenlenen Agri ve AquaVision konferanslarımız ve Şile'deki Pincoy Projesi, Okyanusları Korunma Amaçlı Deniz Ürünleri İşletmesi ve Nijerya'daki topluluk geliştirme projelerimiz, Norveç'te Fjordfrende ve İtalya, Bocca'da Aqua verilebilir.

Bu girişimler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için en güncel sürdürülebilirlik raporumuzu okuyun 

 

Therese and UN goals

Skretting ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler)

2015 yılında Birleşmiş Milletler, yoksulluğu bitirmek, gezegeni korumak ve yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi kapsamında herkes için refah sağlamak amacıyla bir dizi hedef belirledi.  Her bir hedef önümüzdeki 15 yıl içinde ulaşılması planlanan belirli amaçlar barındırmaktadır. Sürdürülebilirlik programımız SKH'lerle yakından uyumludur. Geleceği Beslemek misyonumuz 2 numaralı SKH ile birebir uyumludur:  Açlığı sonlandırmak 

Daha fazlasını okumak için BM web sitesini ziyaret edin

YILLIK HEDEFLERİMİZİ NASIL BELİRLİYORUZ

Bu bölümde

Sürdürülebilirlik Stratejimiz
İklim değişikliği konusunun ele alınması
Sorumlu kaynak kullanımı
Güvenli bir işyeri
İnsanları ve toplulukları desteklemek
Paydaş Katılımı
Sürdürülebilirlik raporu