Amaç, vizyon ve değerlerimiz

Çalışanlarımızın ortak deneyimi, bilgisi ve yetenekleri sayesinde akuakültür sektöründe önemli başarılara imza attık ve küresel ölçekte büyük ilerlemeler kaydettik. Misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz Skretting'deki çalışma hayatımızın anahtarıdır. Yalnızca ne sunduğumuz değil bunu nasıl sunduğumuz da önemli.

 Feeding the Future logo

Amacımız

Amacımız, 2050 yılına kadar 9,5 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu beslemenin zorluğuna dayanmaktadır. Hızlı büyüyen dünya nüfusu, şehirleşmenin artışı, orta tabaka halkın çoğalması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi özellikle gelişen pazarlarda protein talebinde ani bir yükselişe yol açacaktır. Amacımız artan gıda taleplerinin sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için sürekli olarak ürünlerimizin verimliliğini ve besin değerini, faaliyetlerimizin ve müşterilerimizin üretkenliğini arttırmanın ve değer zincirlerimizin çevreye verdiği etkileri azaltmanın yenilikçi yollarını arayacağız. Sürdürülebilirlik sadece yapmak
istedigimiz sey degil, yaptigimiz seydir.

Bize ilham veren vizyon

Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve nüfusun sürekli arttığı bir dünyada kaliteli kırmızı et, balık ve karidese olan talep de her geçen gün artmaktadır. Hayvanların, balıkların ve karideslerin performansını en iyi şekilde destekleyen yenilikçi ve sürdürülebilir beslenme çözümleri sağlama konusunda dünya lideri olacağız.

Skretting yem gıda zincirinin önemli bir halkasıdır. Bileşenler ve balık ve karideslerin beslenme ihtiyaçları hakkındaki bilgilerimizi kullanarak sınırlı doğal kaynaklarla üreticilere en iyi değeri sunmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz konumu birinci sınıf yenilikler ve sahip olduğumuz teknik imkanlarla koruyoruz.

Bazı yenilikler birden çok türe ve pazara uyarlanabilen küresel çözümlerken bazılarıysa bireysel müşteri sorunlarına yöneliktir veya belirli bir türü veya bölgeyi kapsar.

Sea farm
Values

İnandığımız değerler

Skretting tüm çalışanların yaptıkları işi, birbirlerini ve çalıştıkları ortamı önemsedikleri, açık, küresel bir kültür benimsemektedir. "Geleceği Beslemek" amacımızı yerine getirmek için grup genelinde kabul edilen, açık bir şekilde tanımlanmış dört temel değere (Yenilikçi, Koruyucu, İşbirlikçi ve Yetenekli) bağlı kalıyoruz. Bunlar SHV değerleriyle desteklenmektedir, bunlar Dürüstlük ve Sadakattir.