Paydaş Katılımı

Paydaş katılımı yalnızca sürdürülebilirlik raporlama döngüsü açısından değil aynı zamanda iş stratejisine bağlı kalma ve şirketin kilit paydaşlarının meşru ihtiyaçlarına ve kaygılarına nasıl yanıt verdiğini gösterme aracı olarak da bir şirket için önemli bir başlangıç noktasıdır. Paydaş katılımı Skretting bünyesinde sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir unsurdur.

Ana şirketimiz Nutreco ile birlikte akuakültürde sürdürülebilirliği geliştirmeye yönelik çeşitli çok paydaşlı girişime katıldık.

Therese and UN goals

Hedeflere ulaşma yolunda kurulan ortaklıklar (BM SKH'ler)

Dünyanın karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik zorluklarının boyutu göz önüne alındığında tek başına ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Bu ancak işletmeler, hükumet, sivil toplum kuruluşları ve topluluklar dahil olmak üzere toplum tüm segmentleri arasında işbirliği sağlanarak başarılabilir. İşbirliği Skretting ve Nutreco'da şirketimizin değerlerinden biri olup kurduğumuz uzun vadeli harici ortaklıklar ve katıldığımız çok paydaşlı platformlar bunun bir kanıtıdır.

BM SKH WEB SAYFASINI ZİYARET EDİN

AquaVision

AquaVision, artan nüfusu desteklemeye yetecek kalitede proteinle ortak bir dünya vizyonunu hayata geçirmek için liderlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı bir platformdur. Dünya, birçok zorluk ve riske rağmen, açlığı ortadan kaldıracak ve herkes için uzun vadeli gıda güvenliği sağlayacak kaynaklara ve teknolojiye sahiptir.

2050 dünyasını sürdürülebilir bir şekilde beslemenin zorluklarıyla başa çıkmak için birçok paydaşın koordine katkısına ihtiyaç duyulacaktır. En verimli uygulamaları, türleri ve çeşitleri belirlemek, bu uygulamaları kolaylaştırıp uygulamak için akademisyenlerin, akuakültür ve tarım ticareti işletmelerinin, gıda üreticilerinin, perakendecilerin, sivil toplum kuruluşlarının, çevre gruplarının, düzenleyicilerin ve politikacıların yakın iş birliği içinde çalışması gerekecektir. AquaVision değişen iş ortamını yansıtmak ve alanımızdaki girişimci yenilik örnekleri ön plana çıkarmak için bu paydaşları bir araya getirmektedir. AquaVision 1996 yılından beri düzenlenmektedir.

Web sitesini ziyaret edin

Skretting AquaVision
Fjord with boat and snow

SeaBOS

Skretting, dünyadaki en büyük 10 deniz ürünleri firmasını temsil eden sürdürülebilir bir organ olan Okyanusların Korunması için Deniz Ürünleri İşletmesi girişiminin (SeaBOS) kurucu üyesidir. Bu üye firmaların tamamı su ürünlerinin sürdürülebilir şekilde üretilmesi ve okyanusun korunması için küresel bir dönüşüm gerçekleştirme misyonu doğrultusunda çalışmaktadır. 

SeaBOS Hakkında

Küresel paydaş platformları

MarinTrust

Deniz bileşenlerinin üretimine yönelik önde gelen bağımsız işletmeler arası sertifikasyon programı. Skretting, MarinTrust yönetim kurulu üyesidir.

Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklığı (SFP)

Skretting, özel sektörün yeterince iyi yönetilmeyen balıkçılık faaliyetlerinin büyük pazarlara ait çevre gereksinimlerini karşılamasına yardım etme gücünden faydalanarak sektör ve deniz koruma topluluğu arasındaki önemli bir boşluğu dolduran, kar amacı gütmeyen bir kurum olan SFP'nin sponsorudur.

Global Somon Girişimi (GSI)

GSI bünyesindeki somon çiftçileri ve yem firmaları rekabet öncesinde işbirliği içinde çalışarak çiftlik somonu sektörünün sürdürülebilirlik standartlarını daha ileri taşıma sürecini hızlandırmayı ve yem sektöründe yenilikleri daha da arttırmayı taahhüt etmektedir.

ProTerra Vakfı

Skretting, tüm yem ve gıda üretim sistemi seviyelerinde sürdürülebilirliği geliştiren ve teşvik eden, kâr amacı gütmeyen bir örgüt olan ProTerra Vakfı üyesidir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Nutreco, dünya genelindeki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu politikalar uygulamaya ve bunların uygulanışıyla ilgili rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan BM paktı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi programına üyedir. 2019 yılında Skretting BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Sürdürülebilir Okyanus ilkelerini kabul eden ilk şirketlerden biridir.

SeaBOS

Okyanusların Korunması için Deniz Ürünleri İşletmesi (SeaBOS) bilim insanları ve deniz ürünü şirketleri arasındaki Kilit Diyalog toplantıları sonucunda ortaya çıkmış bir girişimdir.

Sorumlu Soya Yuvarlak Masası Birliği (RTRS)

Nutreco, soyanın küresel seviyede sorumlu üretimini, işlenmesini ve ticaretini teşvik eden bir sivil örgüt olan RTRS üyesidir.

Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası Birliği (RSPO)

Nutreco, kurulduğundan bu yana RSPO'nun itibarlı bir üyesidir. Çok paydaşlı platforma bağlı kalarak çekirdek yağı hariç tüm palm yağı ürünlerimiz için yeşil palm sertifikası alıyoruz.

New York Orman Deklarasyonu (NYDF)

Skretting, global ormansızlaşmayı durdurma amacıyla hazırlanan, gönüllü ve bağlayıcı olmayan uluslararası deklarasyona imza atan şirketlerden biridir.

Akuakültür Koruma Konseyi (ASC)

2010 yılında kurulan ASC çiftlik deniz ürünleri sektöründe sağlam ve güvenilir bir çevre/sosyal standardıdır. Skretting, ASC Yem Standardı geliştirme sürecini denetleyen denetim komitesinin bir üyesidir.

Sürdürülebilir Karides Ortaklığı (SSP)

Skretting, SSP’nin kurucu üyelerinden biridir. SSP, dünyada karides akuakültürünü temiz, istikrarlı ve başarılı bir uygulama haline getirme konusunda aynı misyonu paylaşan, önde gelen şirketlerden oluşan bir gruptur.

Global Akuakültür Birliği (GAA)

Skretting, eğitim, savunma ve kanıtlama yoluyla sorumlu akuakültür uygulamalarını teşvik eden, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt olan GAA’nın bir üyesidir

GlobalGAP

Skretting, gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri, çalışan ve hayvan sağlığı ve suyun, karma yemlerin ve bitki çoğaltma malzemelerinin sorumlu kullanımı konusunda kriterler geliştiren bir örgüt olan GlobalGAP’ın üyesidir. Skretting aynı zamanda GlobalGAP akuakültür standardını denetleyen Teknik komitenin de bir üyesidir.

Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC)

Nutreco, Avrupa yem sanayisiyle ilgili sürdürülebilirlik girişimlerini ele almak üzere yılda iki veya üç kez Brüksel’de toplanan FEFAC Sürdürülebilirlik Komitesinin bir üyesidir.

Cerrado Manifestosu Destek Grubu Beyanı

Nutreco 2017'de hazırlanan Cerrado Manifestosu Destek Grubu Beyanını (SoS) imzalayan 23 kurucu üyeden biridir. SoS, yerel ve uluslararası paydaşları destekleyerek Cerrado’nun korunması konusunda acil eylem davetinde bulunan dünyanın en büyük iş odaklı grubudur.