Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Skretting olarak sürdürülebilir ürünler ve hizmetler sunmaya oldukça önem veriyoruz. Stratejimiz sürdürülebilir kaynak bulmayla başlamakta ve hayvan sağlığı ve çiftlik verimliliği konusunda en iyi sonuçları elde etmeye odaklanmaktadır. Bu, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız, faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ve gelişen dünya karşısında iyi bir örnek olma taahhüdümüzün bir parçasıdır.

2012 yılında 2020 yılına kadar olan süreci kapsayan bir sürdürülebilirlik stratejisi belirledik. Artık bu sürecin sonuna geldiğimize göre şimdi önümüze bakıyoruz ve sürdürülebilirlik hedeflerimizin genel stratejimiz, hedeflerimiz ve değişen dünyayla uyumlu kalmasına odaklanıyoruz.

Nutreco Roadmap 2025 cover image

Roadmap 2025

Sürecimizin bir parçası olarak, üç stratejik sütunla sonuçlanan bir önceliklendirme değerlendirmesi yaptık. Sürdürülebilirlik odağımızın özü, tıpkı işimizin kendisi gibi beslenme ve refahtır. Bunu iklime saygı ve döngüsellik ilkeleri izliyor. Son olarak, sorumlu bir şirket, faaliyet gösterdiğimiz toplumlara özen göstermelidir; Dış ve iç paydaşlarımıza karşı iyi vatandaşlık konusundaki en iyi uygulamalarımızdan sorumluyuz.

NUTRECO'NUN YOL HARİTASI 2025'İN TAMAMINI BURADAN OKUYUN

Skretting'in 2025'e yönelik net hedefler belirlediği ana konular

Sağlık ve Refah

Antimikrobiyal Direnci (AMR) azaltmaya odaklanarak sağlık ve refahı ele alacağız ve antibiyotik kullanımına bağımlılığı doğrudan en aza indiren yeni ürünler ve hizmetler sunabilmek için yenilik yapmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz için iş fırsatları yaratarak antibiyotik kullanımını önemli ölçüde azaltacak beş aşamalı hedefler benimseyeceğiz.

İklim ve Döngüsellik

Sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanarak iklimi ve döngüselliği ele alacağız. Bu, Bilime Dayalı Hedef (SBT) metodolojisini benimseyerek, yaşam döngüsü değerlendirme (LCA) metodolojisini dahil ederek ve yeni bileşenler kullanarak sürdürülebilir içerikler kullanarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, karma yem içeriklerinde doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sorumlu kullanımını ele alacağız.

İyi Vatandaşlık

Çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve çalışanlarımızı güçlendirmeye odaklanarak daha da iyi vatandaşlar olacağız. Sürdürülebilir bir şekilde en iyi tarım uygulamalarını mümkün kılan eğitici ve teknolojik araçlar ve hizmetler sağlayarak yerel toplulukları güçlendirmek için çalışacağız.