İklim değişikliği konusunun ele alınması

Birleşmiş Milletlere göre iklim değişikliği dünyada yaşayabileceğimiz zamanı belirleyen bir husustur. Dünyanın nüfusu, ekonomiler ve yaşam standartları arttıkça kümülatif sera gazı (SG) emisyonu seviyesi de artmaktadır. En bol bulunan sera gazı karbondioksittir (CO2). Dünyanın atmosferindeki sera gazı konsantrasyonu dünyadaki ortalama küresel sıcaklıkla doğrudan bağlantılıdır. CO2 atmosferde yüzyıllarca hatta daha uzun süre kaldığından emisyonları ne kadar erken durdurursak sıcaklık artışını sınırlama şansımız o kadar artar.

Lab tubes

Bilime dayalı hedefler

Nutreco'nun bir parçası olarak Skretting, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTI) ile taahhüt mektubu imzalayarak dünya genelinde önde gelen 850 şirketin arasına katıldı; bu da bilim temelli karbon emisyonu azaltma hedefi belirlemek için çalışacağımızı göstermektedir. CDP, Dünya Kaynakları Enstitüsü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi arasında küresel bir işbirliği olan SBTI, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şirketlerin rekabet avantajını artırmak için bilim temelli hedef belirlemeyi desteklemektedir.

Faaliyetlerimiz ve KPI'lar

Üç ayda bir beş çevresel ve sosyal üretim KPI'ısını izliyor, kaydediyor ve rapor haline getiriyoruz. Bunu yapmaya 2016 yılında başladık ve şimdi tüm üretim tesisleri, mali raporlama sistemlerimiz aracılığıyla rapor sunmaktadır. İyileştirme çalışmalarına ve en iyi uygulamaları farklı birimlerimiz arasında paylaşmaya devam ediyoruz.

Skretting'in üretim tesislerinin tümünde bir atık işleme planının bulunması zorunludur. Bu atık planı mümkün olduğu durumlarda atıkların atık sahasına dökülmek yerine geri dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Yapım aşamasında olan yeni üretim tesislerimiz, kapatılanlar ve çoğu bölgede genişletilen tesislerimizle birlikte ayak izimiz devamlı değişmektedir.

 

Daha fazlasını en güncel sürdürülebilirlik raporumuzda okuyabilirsiniz

Feed bags on truck
Forest

Ormansızlaştırma

Skretting'de, yalnızca ormansızlaşmaya katkıda bulunmayan, hassas ekosistemleri ve nesli tükenmekte olan türleri koruyan çiftçiler tarafından yetiştirilen sebze içeriklerini satın aldığımızdan emin olmak istiyoruz. Pratik anlamda, bu, tedarik ekiplerimizin, bitkilerin nasıl yetiştirildiğine dair kriterler de dahil olmak üzere açık kaynak bulma kılavuzlarına sahip olmasını gerektirir.

Ayak izimiz

Yem, yetiştirilen balıkların ve karideslerin sağlıklı olmasında önemli bir rol oynar ve akuakültür sürecinin verimliliğini büyük ölçüde artırabilir. Yem verimliliğini optimize ederken bir takım kazançlar elde edilse de yem en büyük çevresel etkilerimizden birine katkıda bulunmaktadır.

Ayak izimizde bileşenlerin payı büyük olduğundan satın alma ekibimiz bu etkiyi mümkün mertebe en aza indirmeye odaklanmıştır. 

Sorumlu Kaynak Kullanımı

Field
Circular woods

Döngüsellik

Döngüsel ekonomi iklim değişikliği azaltım hedeflerini yerine getirme konusunda birçok potansiyel çözüm sunmaktadır. En temel uzun vadeli vizyonlarımızdan biri toplumun başka şekillerde tüketmediği bileşenleri kullanmaktır.

Yıllar süren Ar-Ge çalışmaları onucunda Skretting hammadde katkılarıyla giderek daha esnek hale gelebilir ve balık unu gibi sorumlu kaynaklardan temin edilen sonlu hammaddelerin geçmişe kıyasla çok daha farklı şekillerde kullanılmasını sağlayarak küresel olarak akuakültür üretiminin sürdürülebilirliğini arttırabilir.   

Mevcut durumda küresel yem bileşen kullanımımız 20%'nin üzerinde yan ürünlerden oluşmaktadır. Bunlar arasında insan gıda işleme zincirinden çıkan, yem endüstrisinde kullanılmasa atılacak olan yan ürünlerden üretilen bileşenler yer almaktadır. Ayrıca, böcek unları, tek hücreli organizmalardan elde edilen proteinler ve kültürlenmiş alg ürünleri gibi insan tüketimiyle rekabet etmeyen bileşenleri giderek daha fazla miktarda kullanıyoruz. Bu bileşenlerin kullanımı doğal kaynakların verimli kullanımını temsil etmekte döngüsel bir ekonomi geliştirmeyi desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz