Skretting Akuakültür Araştırma İnovasyon (AI): Bilimin endüstriyle buluştuğu yer

Skretting AI'nin nihai amacı, araştırma sonuçlarının ister ürün şeklinde, ister metodoloji, ister üretim geliştirmeleri şeklinde olsun akuakültür sektörüne yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere uygulandığını görmektir. Ayrıca, akademik ve endüstriyel ortaklarla yakın ilişkiler geliştirmeyi, dünyadaki önde gelen araştırmacılar için çalışılacak en iyi yerlerden biri olmayı ve Skretting’in yenilik gündemini yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Skretting AI, akademik ve endüstri ortaklarıyla yakın ilişkiler geliştirir ve birinci sınıf araştırmacılar ve pazarlama uzmanları için çalışmak için en iyi yerlerden biridir. Skretting AI ilk olarak 1989'da kuruldu ve 2021'de yeniden adlandırıldı. Çalışanlarımız genel merkezimiz Norveç'te, ayrıca Şili, Çin, Ekvador, İtalya ve Japonya'daki uydu araştırma istasyonlarımızda ve beş kıtada 60'tan fazla beslenen su kültürü türü için destek faaliyetlerinde çalışıyor. Amacımız, Skretting'in endüstri ve inovasyon lideri konumunu sürdürmesini ve Geleceği Besleme amacına ulaşmasını sağlamaktır.

AI infografik
Skretting ARC women

Çalışanlarımız

Skretting AI'nin çeşitli, son derece yetenekli uzman ekibi ve personeli, yaklaşık 30 milleti temsil ediyor. Uzmanlıkları, endüstrimizi derinlemesine anlamak için gereken tüm bilimsel, pazarlama ve ticari bilgi birikimini kapsar. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve daha sürdürülebilir bir su ürünleri endüstrisine katkıda bulunan anlamlı yenilikler sunmak için Skretting ve dış ortaklar genelindeki güçlü küresel ağlarla yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Beslenme uzmanlarımız, balık ve karides fizyolojisine ve yem alımının ve bağırsak işlevselliğinin nasıl optimize edilebileceğine dair anlayışımızı sürekli olarak geliştirmek için çalışıyor. Gıda güvenliği, gıda kalitesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili potansiyel riskleri ele almanın yanı sıra, üretim sürecinde besin değeri ve işlevsellik oluşturmak için hammaddeleri sürekli olarak test ediyoruz. Ekiplerimiz, gelişen müşteri ihtiyaçlarını anlamak, gelişen pazar eğilimlerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmak, yasal gelişmelerin bir adım önünde olmak ve ürünlerimizin hem Skretting hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir büyüme sağlamasını sağlamak için müşteriler ve endüstri ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışır.

Araştırma odağımız

Sağlık

Sağlık uzmanlarımız biyokimya, mikrobiyoloji, -omik, eczacılık, genetik ve histoloji alanlarında geçmişe sahiptir. Önleme ve sağlık yönetimine entegre bir yaklaşıma odaklanarak, balık ve karides sağlığını geliştirmek için yeni fonksiyonel bileşenlerin ve metodolojilerin kullanımını araştırırlar. Ayrıca, müşteriler için eğitim ve pratik çözümler yoluyla AMR gibi küresel sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için stratejiler geliştirmek için sektörü destekliyorlar.

Beslenme

Beslenme uzmanlarımız, balık ve karides fizyolojisine ve yem alımının ve bağırsak işlevselliğinin nasıl optimize edilebileceğine dair anlayışımızı sürekli olarak geliştirmek için çalışıyor. Gıda güvenliği, gıda kalitesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili potansiyel riskleri ele almanın yanı sıra, üretim sürecinde besin değeri ve işlevsellik oluşturmak için hammaddeleri sürekli olarak test ediyoruz. Ekiplerimiz, gelişen müşteri ihtiyaçlarını anlamak, gelişen pazar eğilimlerini ve fırsatlarını ortaya çıkarmak, yasal gelişmelerin bir adım önünde olmak ve ürünlerimizin hem Skretting hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir büyüme sağlamasını sağlamak için müşteriler ve endüstri ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışır.

Yem üretimi

Formülasyonlar değiştikçe yem üretim tekniklerimize ilişkin ihtiyaçlar da değişmektedir. Tem üretim araştırmacılarımız, formülasyonlarımızın etkinliğini ve kalitesini daha da arttırmayı, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı amaçlayan teknolojiler ve yeni metodolojiler geliştirmektedir. Ekibimiz aynı zamanda en iyi uygulamaları belgelendirmekte ve tutarlı yüksek kaliteli üretim sağlamak için dünya genelindeki meslektaşlara eğitim vermektedir.

Son teknoloji sistemlerimiz

Ar-Ge ve doğrulama istasyonları

Tesislerimiz, dünya genelindeki müşterilerimiz için yenilikçi yem konseptleri geliştirirken kullanılabilecek güvenilir sonuçlar elde etmemizde oldukça önemli bir rol oynar. İç ve dış tesislerden oluşan, karaya kurulu balık ve karides araştırma istasyonlarımız, çok çeşitli akuakültür türleriyle en son formülasyonlarımız üzerinde hassas deneyler yapmak için çevresel koşulları yakından izlememizi ve kontrol etmemizi sağlar. Sektörün tüm yerel ihtiyaçlarını karşılamak ve zorluklarını el almak için çeşitli ülkelerde birimler kurduk.

The Bubble logo

Yarının büyüme alanları için hazırlıklar

İnovasyon çalışmamızın önemli bir görevi, gelecekteki büyüme alanlarını belirlemek ve önceliklendirmektir. Bu nedenle Skretting, iş faaliyetlerimiz üzerinde orta ve uzun vadeli bir etkisi olacak trendleri sistematik olarak analiz ediyor. Bunu yaparken, şirketimizin sınırlarının ötesinde düşünüyor ve mevcut portföyümüzün henüz kaplamadığı gelecek vaat eden araştırma alanlarını veya iş alanlarını inceliyoruz. Bunun açık bir örneği, şirket içi bir biyoteknoloji araştırma laboratuvarına yaptığımız yeni yatırımdır. Skretting Bubble, biyoloji ve biyokimyaya odaklanan radikal metodolojileri test edip geliştirebileceğiniz bir yerdir. Ekibimizin su ürünleri yetiştiriciliği araştırmalarının geleceğini yönetmesi ve geliştirmesi için bir yerdir.

Özel akuayem test laboratuvarı

Skretting AI'nin uluslararası akredite su ürünleri laboratuvarında yem bileşenlerimizin besin değeri konusunda hassas ölçümler yapıyor ve ürünlerimizin bileşimini, performansını ve kalitesini değerlendiriyoruz. Bu bilgiler, en iyi formülasyon tariflerini oluşturmak ve müşteri gereksinimlerini karşıladığımızdan emin olmak için kullanılır. Ayrıca tüm bitmiş ürünlerimizin titiz kalite standartlarımızı karşıladığından emin olmak için küresel bir izleme programı yürütüyoruz.

Lab worker
Skretting ARC Feed Technology Plant

Yem teknolojisi tesisi

Pilot ölçekli yem teknolojisi tesisimizde (FTP), en son üretim teknolojisini, yeni yem formülasyonlarını ve potansiyel hammaddeleri keşfediyoruz. Skretting AI FTP, ekipmanı verimli bir şekilde optimize etmemizi, yeni üretim yöntemlerini değerlendirmemizi ve pratik eğitim yapmamızı sağlar. FTP'de prototip yemlerin örnek partileri üretiyoruz ve daha fazla optimizasyon sağlamak için araştırma istasyonlarımıza ve işbirliği yapan araştırma enstitülerimize çok çeşitli deneysel yemler sağlıyoruz.