Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi (ARC): Bilimin endüstriyle buluştuğu yer

Skretting ARC'nin nihai amacı, araştırma sonuçlarının ister ürün şeklinde, ister metodoloji, ister üretim geliştirmeleri şeklinde olsun akuakültür sektörüne yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere uygulandığını görmektir. Ayrıca, akademik ve endüstriyel ortaklarla yakın ilişkiler geliştirmeyi, dünyadaki önde gelen araştırmacılar için çalışılacak en iyi yerlerden biri olmayı ve Skretting’in yenilik gündemini yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Skretting ARC 1989 yılında kurulmuş olup beş kıtada çok sayıda tür için yürütülen yem faaliyetlerini desteklemektedir.

ARC infografik
Skretting ARC women

Çalışanlarımız

Çabalarımızın başarıya ulaşmasını sağlamak için, 140 uzmandan oluşan uluslararası bir grup olağanüstü bilgilerini şirkete sunar. Skretting ARC’nin uzmanları beslenme, sağlık ve yem teknolojisi alanında geçmişlere sahiptir, ancak sürekli olarak kendi uzmanlık alanlarının ötesine bakar ve anlamlı yenilikler sunmak için farklı departmanlarla ve harici ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışır. Sürdürülebilir bir dünyadan ilham alıyorlar ve geleceği besleme amacımızla yönlendiriliyorlar.

Araştırma odağımız

Sağlık

Entegre bir yaklaşım benimseyen ve koruma odaklı hareket eden Skretting ARC, balık ve karides sağlığını geliştirmek için yeni fonksiyonel bileşenlerin ve metodolojilerin kullanımını araştırıyor. Araştırmacılardan oluşan uzman ekibimiz biyokimya, mikrobiyoloji, metabolomik, genetik ve histoloji konusunda bilgi sahibidir.

Beslenme

Beslenme araştırmacılarımız, bağırsak ve balık fizyolojisi ve yem tüketiminin ve bağırsak işlevselliğinin nasıl optimize edileceği konusundaki bildiklerimizi sürekli arttırmaya çalışıyor. Üretim süreci boyunca beslenme değeri ve işlevsellik sağlamak ve gıda güvenliği ve kalitesi ve sürdürülebilirlik ile ilgili potansiyel riskleri ortadan kaldırmak için ham maddeleri sürekli test ediyoruz.

Beslenme ihtiyaçları analiz edilirken türler, boyut, biyoloji, çevre ve sağlık koşulları dikkate alınmaktadır.

Yem üretimi

Formülasyonlar değiştikçe yem üretim tekniklerimize ilişkin ihtiyaçlar da değişmektedir. Tem üretim araştırmacılarımız, formülasyonlarımızın etkinliğini ve kalitesini daha da arttırmayı, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı amaçlayan teknolojiler ve yeni metodolojiler geliştirmektedir. Ekibimiz aynı zamanda en iyi uygulamaları belgelendirmekte ve tutarlı yüksek kaliteli üretim sağlamak için dünya genelindeki meslektaşlara eğitim vermektedir.

Son teknoloji sistemlerimiz

Ar-Ge ve doğrulama istasyonları

Tesislerimiz, dünya genelindeki müşterilerimiz için yenilikçi yem konseptleri geliştirirken kullanılabilecek güvenilir sonuçlar elde etmemizde oldukça önemli bir rol oynar. İç ve dış tesislerden oluşan, karaya kurulu balık ve karides araştırma istasyonlarımız, çok çeşitli akuakültür türleriyle en son formülasyonlarımız üzerinde hassas deneyler yapmak için çevresel koşulları yakından izlememizi ve kontrol etmemizi sağlar. Sektörün tüm yerel ihtiyaçlarını karşılamak ve zorluklarını el almak için çeşitli ülkelerde birimler kurduk.

The Bubble logo

Yarının büyüme alanları için hazırlıklar

İnovasyon çalışmamızın önemli bir görevi, gelecekteki büyüme alanlarını belirlemek ve önceliklendirmektir. Bu nedenle Skretting, iş faaliyetlerimiz üzerinde orta ve uzun vadeli bir etkisi olacak trendleri sistematik olarak analiz ediyor. Bunu yaparken, şirketimizin sınırlarının ötesinde düşünüyor ve mevcut portföyümüzün henüz kaplamadığı gelecek vaat eden araştırma alanlarını veya iş alanlarını inceliyoruz. Bunun açık bir örneği, şirket içi bir biyoteknoloji araştırma laboratuvarına yaptığımız yeni yatırımdır. Skretting Bubble, biyoloji ve biyokimyaya odaklanan radikal metodolojileri test edip geliştirebileceğiniz bir yerdir. Ekibimizin su ürünleri yetiştiriciliği araştırmalarının geleceğini yönetmesi ve geliştirmesi için bir yerdir.

Özel akuayem test laboratuvarı

Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi'nin (ARC) uluslararası akredite akuakültür laboratuvarında tüm deneylerimizin sonuçları analiz edilmektedir. ARC tarafından koordine edilen ve dünyanın dört bir yanından aldığımız hemen hemen tüm ham maddeler için yapılan NIR kalibrasyonları sayesinde yerel birimlerimiz tüm yem bileşenlerimizin beslenme değeri için hassas ölçümler yapar. Formül hazırlama uzmanlarımız en iyi formülasyon tariflerini hazırlarken bu bilgileri kullanır.

Laboratuvarda ürünlerimizin bileşimi, performansı ve kalitesi de değerlendirilerek her bir müşterinin özel ihtiyaçlarının tümü karşılanmaya çalışılır.

Ayrıca, tüm bitmiş ürünler için uyguladığımız küresel izleme programı kapsamında tüm şirketlerimiz tarafından üretilen örnekler benzer şekilde karşılaştırılmak üzere aynı laboratuvara gönderilir ve üretimlerinde kullanılan yöntemlere göre onaylanır.

Lab worker
Skretting ARC Feed Technology Plant

Yem teknolojisi tesisi

Pilot ölçekli yem teknolojisi tesisimize (FTP), en yeni üretim teknolojilerinin, yeni yem formülasyonlarının ve potansiyel ham maddelerin araştırıldığı küçük ölçekli yem üretim ekipmanları bulunur. Burada ekipmanları etkili bir şekilde optimize ediyor, yeni üretim yöntemlerini değerlendiriyor, ayrıca örnek prototip yem partileri üretiyoruz.

FTP, sıkı üretim şartlarına bağlı kalarak, mevcut sonuçlara göre son ayarlamaları yapmaları ve yemleri optimize etmeleri için araştırma istasyonlarımıza ve işbirliği yaptığımız araştırma kurumlarına çok çeşitli deney yemleri gönderir.

Tesis aynı zamanda uygulamalı eğitim düzenlememize ve işletme genelinde görev paylaşımı yapmamıza olanak tanır.