Sık Sorulan Sorular

Skretting'in amacı 'Geleceği Beslemek', peki bu ne anlama geliyor? Dünyanın her yerinde toprak, su ve enerji için artan bir rekabet söz konusudur, tüm bunlar gıda üretimini giderek artan bir şekilde etkileyecektir. Bu noktada güvenli, kaliteli proteinlere ihtiyaç vardır ve akuakültür daha önce görülmemiş bir hızla artan dünya nüfusu için bu ihtiyacı karşılayabilme potansiyeline sahiptir.

Akuakültür hakkında pek çok soru alıyoruz - ne olduğu ve ne anlama geldiği - ve burada bunlardan bazılarına, büyük ölçüde yem üreticisi bakış açısıyla, ancak bazen endüstri adına, net bir anlayış sağlamak için cevap vermeye çalışıyoruz. sektörümüzü ve amacımızı yerine getirmek için aldığımız önlemleri. Bunu, çevresel ayak izimizi azaltmaya ve olumlu sosyal etkimizi artırmaya güçlü bir şekilde odaklanarak başarmaya kararlıyız.

GAA AKUAKÜLTÜR HAKKINDA NELER DİYOR VE NEDEN ONA İHTİYACIMIZ VAR

Akuakültür yetiştiriciliği ve yemleri hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtlarını okumak için lütfen farklı sorulara tıklayın.

İş sağlığı ve güvenliği

Tuna farm

Neden yabani balıklar yerine çiftlik balıklarını tercih edelim?

Çiftlik balıklarını yabani balıklara tercih etmenin birçok olumlu nedeni vardır. Çoğu durumda, aşırı avlanma, habitat kaybı veya diğer değişiklikler nedeniyle vahşi balık popülasyonları tehdit altındadır. Çiftlik balığının ne yediğini ve içerikler üzerindeki kontrol düzeyini tam olarak biliyoruz, ancak yabani balıklar veya tükettikleri veya maruz kaldıkları olası kirleticiler üzerinde hiçbir kontrolümüz yok.

Daha fazlasını oku
Cod dish

Çiftlik balıklarını ve karideslerini tüketmek daha mı sağlıklı?

Evet. İster avlanmış ister yetiştirilmiş olsun, balıklar ve karidesler, önemli bir yüksek kaliteli protein, değerli vitamin ve mineral kaynağıdır. Bu gıda grubu aynı zamanda, insan sağlığı için oldukça önemli olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından oldukça zengindir.

Daha fazlasını oku
Shrimp in hands

Çiftlik balıklarını ve karideslerini yemek güvenli mi?

İnsan tüketimine yönelik deniz ürünlerinin toplanmasını ve işlenmesini düzenleyen yönetmelikler dünyadaki en sıkı düzenlemeler arasındadır. Akuakültür standartları uzun yıllardır geliştirilmektedir ve yüksek kaliteli balık ve karides yemleri sektörün olmazsa olmazıdır. Sektörde maruz kalınan riskleri en aza indirmek için Skretting tüm üretim döngülerimizin her aşamasında dinamik kalite güvence ve kontrol süreçleri uygulamaktadır. Nutrace® yem kalitesini ve güvenliğini sağlamak için Skretting’in şirket genelinde uyguladığı yönetim programıdır. Akuakültür yem üretimiyle ilgili tüm potansiyel riskleri en aza indirecek ve her türlü usulsüzlüğü hemen bulup gerekli eylemin yapılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Daha fazlasını oku

Sürdürülebilirlik

Shrimp farm

Akuakültür neden önemlidir?

WWF'ye göre, dünyadaki deniz stoklarının %85'i ya tamamen kullanılmakta ya da aşırı avlanmaktadır. Gezegenimizin nüfusunun 2050 yılına kadar 2 milyar insanın üzerine çıkacağı ve bu büyümeye bakılırsa deniz mahsulleri de dahil olmak üzere gıda talebinin çok daha fazla artacağı öngörülmektedir. Avlanan su ürünlerinin hasadının arttırılmasına ilişkin kapsam ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, akuakültürün uzun vadeli arz ve talep arasındaki boşluğu kapatırken diğer yandan da avlanan yabani su ürünleri üzerindeki baskıyı da azaltabiliyor olması gerekir.

Daha fazlasını oku
Sea farm

Akuakültür sürdürülebilir midir?

Evet, uygun şekilde yapıldığı takdirde sürdürülebilirdir. Şu anda 7,5 milyar insandan oluşan global bir toplum olarak sayımızın 2050 yılına doğru 9,5 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum beraberinde yalnızca beslenecek 2 milyar boğaz daha getirmekle kalmıyor, insan beslenme şekilleri de günden güne artan refahla aynı doğrultuda yön değiştiriyor. Sonuç olarak, mevcut global tarımsal üretim kapasitesinin bu yüzyılın ortalarına doğru neredeyse iki katına çıkması gerektiği öngörüsü, uzun vadeli gıda ve besin güvenliği konusunu bugün karşı karşıya olduğumuz en acil zorluklardan biri haline getiriyor.

Daha fazlasını oku
Sea

Akuakültür kontrol edilebilir midir?

Pek çok bölgede, akuakültür insan tüketimine kadar üretimin her bir aşamasında sıkı kontrollere tabidir. Skretting yemleri katı kalite kontrol süreçlerinden geçirilmektedir. Gıda güvenliğini çok ciddiye aldığımızdan, Skretting olarak hem ham madde hem de yemlerdeki istenmeyen maddeleri izlediğimiz global, kapsamlı bir yemden gıdaya kalite programı uyguluyoruz.

Daha fazlasını oku
 Feeding the Future logo

Skretting artan dünya nüfusunu beslemeye nasıl katkıda bulunuyor?

Skretting, dünya genelindeki balık ve karides yetiştiricilerine güvenli ve sürdürülebilir yemler ve hizmetler sunarak sağlıklı ve lezzetli gıdaların sorumlu bir şekilde üretilmesine katkıda bulunur. Çevresel ayak izimizi azaltmaya ve olumlu sosyal etkilerimizi arttırmaya önem veriyoruz.

Daha fazlasını oku
Skretting feeds

Skretting yemleri sürdürülebilir midir?

Skretting, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri (SDG'ler) doğrultusunda küresel sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılayan beslemeler yapmaya kararlıdır. Sürdürülebilir yemler, dünyanın en verimli protein üretim yöntemlerinden biri olan akuakültür yetiştiriciliğinin büyümesini desteklemek için gereklidir.

Daha fazlasını oku
Circular woods

Akuakültür yemleri için döngüsel ekonomi ilkeleri geçerli mi?

Evet. Akuakültür alanında, döngüsel ekonomi, insan tüketimine yönelik gıda üretiminde tedarik zincirlerinde oluşan yan ürün ve atıklardan faydalanmaktadır. Örneğin, balığın işlenmesi sırasında çıkan kırpıntılar akuakültürde kullanılan balık ununun yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır. Aynı şekilde insan tüketimine yönelik kara hayvanlarının kesimi sırasında oluşan yan ürünler de yüksek besin değerine sahip una dönüştürülebilmektedir. Böcek ve bakteriyel un unlar gibi yeni bileşenler girdi olarak atık yığınlarından faydalanılması açısından daha yüksek bir potansiyel sunmaktadır.

Daha fazlasını oku

Yem içerikleri

Salmon carpaccio

Somon ve alabalık yemlerinde renklendirici var mı?

Yaban hayatında somon ve alabalık eti astaksantin adı verilen bir antioksidan nedeniyle kırmızı/pembe renkte olabilir. Astaksantin doğal sularda algler, mayalar ve bakteriler tarafından üretilir. Bu organizmaların tümü somonların gıda zincirindedir. Astaksantin somonlar için önemli bir besin maddesidir. Sağlıklı kalmaları ve hastalanmamaları için gereklidir. Somonlar astaksantini kendileri sentezleyemez, yani hayati fonksiyonları için bunu besinlerle almaları gerekir. Balık yemlerinde kullanılan astaksantin sağlıklı gıda dükkanlarından satın aldığınız vitaminlerle aynı şekilde üretilir.

Daha fazlasını oku
Raw materials in bag

Skretting’in balık ve karides yemlerinde hangi bileşenler bulunur?

Akuakültür yemleri, balıkların ve karideslerin sağlıklı büyümesini sağlayacak miktarlarda temel besin maddeleri içermektedir. Bu besin maddeleri çok çeşitli kaynaklardan elde edilir. Balık ununa ve balık yağına ek olarak genellikle bitkisel kaynaklı unlar ve yağlar, balık parçaları ve kara hayvanlarından elde edilmiş işlenmiş yan ürünler içermektedir.

Daha fazlasını oku
Soy farmer

Skretting'in yemlerinde kullandığı ham maddeler sorumlu kaynaklardan mı elde ediliyor?

Evet. Skretting olarak yapabileceğimiz en olumlu sürdürülebilirlik etkilerinden birinin yemlerimizin sorumlu kaynaklardan elde edilen ham maddelerle üretilmesini sağlamak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle deniz ürünleri için kaynak bulma ve balık unu ve balık yağının üretiminde kullanılan su ürünlerinin yönetimi konusunda sıkı asgari kriterler belirledik. Ayrıca FAO Sorumlu Balıkçılık Uygulama Kuralları'nın ilkelerine de uyuyoruz.

Daha fazlasını oku
Skretting feed in hand

Akuakültür yemlerinde kullanılan hayvan yan ürünleri insan sağlığı için tehlikeli midir?

Hayır. Hayvan yan ürünlerinin güvenli olduğu çok sayıda bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Kullanılmazsa atılacak olan bu ham maddelerin kullanılması aynı zamanda sektörde kullanılan balık unu ve balık yağı miktarının önemli ölçüde azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Bu, gıda sektörünün sürdürülebilirliğine ve döngüsel biyoekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Daha fazlasını oku
Feedbags and forklift

Yemler büyüme hormonu veya antibiyotik içeriyor mu?

Hayır. Skretting yemlerinde büyümeyi hızlandırıcı hormonlar bulunmaz. Bazı pazarlarda müşterinin talebi üzerine yasalarla belirlenmiş kurallar doğrultusunda ve veteriner reçetesiyle Skretting yemlerine antibiyotik eklenmektedir. Veteriner reçetesinin şart koşularak antibiyotik kullanımı konulan tanıya göre gerekçelendirilmekte ve belgelendirilmektedir, böylece gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçilmektedir.

Daha fazlasını oku
Feed pellets in hands

Yemler insan sağlığı için tehlikeli kimyasallar veya koruyucular içeriyor mu?

Hayır. İnsan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmadığından emin olmak için akuakültür yemleri sıkı kontrollerden geçirilmektedir. Kullanılan koruyucular, bunların kullanımlarıyla ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Daha fazlasını oku
Fish meal

Yemlerdeki düşük balık unu / balık yağı içeriği balık ve karides için zararlı mıdır?

Hayır. En yeni yem formülasyonları, akuakültür türlerinin sağlıklarını ve büyüme performanslarını optimize etmek için ihtiyaç duydukları ve son ürünün kaliteli olabilmesi için gerekli tüm besin maddelerini sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu yeni yemler başta balık unu ve balık yağı olmak üzere sınırlı deniz ham maddelerine olan talebi hafifletmeye de yardımcı olmaktadır. Balık ve karidesin bileşene değil besin maddesine ihtiyacı vardır. Sahip olduğumuz bilgiler sayesinde besleyici bileşimlere dayalı formülasyonlar hazırlıyoruz.

Daha fazlasını oku
An aerial view of green algae

Skretting yemlerinde yeni bileşenler kullanıyor mu?

Evet. Skretting olarak yeni bileşenlerin geliştirilmesini tamamen destekliyor ve bu yeni bileşenlerden bazılarını müşterilerimizin de desteğiyle yemlerimizde kullanıyoruz. Sürdürülebilirlik, besleyicilik, kalite ve güvenlik, yasal ve finansal açılardan tüm yeni alternatiflerin karmaşıklığını tamamen anlayabilmek amacıyla proaktif çalışıyoruz. Esneklik bizim için vazgeçilmezdir.

Daha fazlasını oku
Pelagic fish

Çiftlik balıklarını beslemek için ne kadar yabani balığa ihtiyaç duyuluyor?

Skretting artık sıfır balık unu ve sıfır balık yağı gerektiren Atlantik somon yemlerini üretecek bilgi ve Ar-Ge'ye sahip. Tam esneklik sağlayan Ar-Ge'ye yatırım yapıyoruz.

Daha fazlasını oku
Oil

Balık unu ve balık yağı nedir ve akuakültür yemlerinde neden kullanılır?

Balık unu, taze çiğ balık pişirilip, preslenerek kurutulup öğütülerek elde edilen toz halinde bir bileşen, balık yağı ise pişmiş balığı presleyerek elde edilen sıvı formda bir bileşendir. Her ikisi de, insanların rağbet göstermediği veya daha az rağbet gösterdiği, kısa ömürlü, hızlı büyüyen, küçük, kılçıklı ve yağlı balıklardan üretilir. Balık unu ve balık yağı üretiminde çoğunlukla işlenen deniz ürünlerinden kalan parçalar veya yan ürünler kullanılmaktadır.

Daha fazlasını oku
Fish meal plant

Etoksikuin nedir, güvenli midir?

Etoksikuin, özellikle taşıma ve depolama sırasında balık ununun içindeki omega-3 yağ asitlerinin kalitesini koruyan ve muhafaza eden bir antioksidandır. Norveç Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Araştırmaları Enstitüsü (NIFES), etoksikuin maruziyetinin insanlar üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtiyor.

Daha fazlasını oku

Yem yönetimi

Sea bream juvenile

Tüm akuakültür türleri için tek bir yem yeterli olur mu?

Hayır. Tıpkı insanlar gibi balıklar ve karideslerin de sağlıklı kalması dengeli beslenmelerine bağlıdır ve her birinin yaşam döngüleri boyunca farklı beslenme ihtiyaçları vardır. Skretting, tüm yaşam döngüsü boyunca balıkları ve karidesleri ve üretim ihtiyaçlarını destekleyen yemler üretir.

Daha fazlasını oku
Feed bags

Bir çiftlik balığı yetiştirmek için ne kadar yem gerekir?

Balıklar ve karidesler yemi yüksek kaliteli proteine dönüştürme konusunda oldukça başarılıdır. Ortalama olarak, çiftlik balıkları 1 kg vücut kütlesi kazanmak için 1,1 kg yeme ihtiyaç duyarken kümes hayvanları 1,7 kg, sığırlar ise 6,6 kg yeme ihtiyaç duyar.

Daha fazlasını oku
AquaSim app on mobile

Etkili yem yönetimi akuakültürün sürdürülebilirliğini geliştirmeye yardımcı olabilir mi?

Evet. Balıkların veya karideslerin beslenmesiyle ilgili kararlar vermeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış modern sistemler sayesinde, yetiştiriciler kullanılan yem miktarını optimize edebilir, böylece atıkları ve çevresel etkileri azaltarak verimliliği artırabilir.

Daha fazlasını oku

Hayvan Sağlığı ve Refahı

Shrimp

Akuakültür türleri neden hızlı büyüyor?

Akuakültürde tüm üretim faktörleri en ideal hale getirilir. Bu da çiftlik türlerinin yabani türlerden daha hızlı bir şekilde pazar büyüklüklerine ulaşmasını mümkün hale getirir. Bu şekilde bakıldığında akuakültürün günden güne artan dünya nüfusunun gıda taleplerini artarak karşılayabileceği görülmektedir. Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi'ndeki uzman bilim insanlarımız yem sağladığımız türlerin besin, sağlık ve yem ihtiyaçları hakkında etraflıca bilgi sahibidir. Yürüttüğümüz Ar-Ge programlarımız sayesinde her bir yemi en ideal hale getiriyor, balık ve karideslerin performanslarını en üst seviyeye taşırken sağlıklı kalmalarını sağlıyoruz.

Daha fazlasını oku
Nigerian fish farm

Çiftlikler balık ve karides üretimi için sağlıklı ortamlar mıdır?

Akuakültür yetiştirme sistemleri, hayvanların refahı, hijyeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak hazırlanmış son derece katı şartları sağlamak zorundadır. Buna su ve atık yönetimi gibi çok sayıdaki özelliğin optimizasyonu da dahildir.

Daha fazlasını oku