Skretting Türkiye 2022 Kalıntı İzleme Raporu yayınlandı

Skretting Türkiye tarafından yayınlanan 2022 Kalıntı İzleme Raporu, üretilen balık yemlerinin analiz sonuçlarını PCB’ler , Dioksinler, Pestisitler, Ağır Metaller ve Antioksidanlar başlıklar altında inceleyebilirsiniz…

Skretting Türkiye 2022 Kalıntı İzleme Raporu yayınlandı

Skretting Türkiye’nin her yıl yayınlamakta olduğu Kalıntı İzleme Raporu, üretilen balık yemlerinin analiz sonuçlarını göstermektedir.

Skretting Türkiye 2022 Kalıntı İzleme Raporu yayınlandı

 Skretting Türkiye, ürün kalitesini sağlamak ve sürdürmek için hammadde ve son ürünlerini düzenli olarak analize tabi tutmaktadır. Yıl boyunca yapılan tüm kalite kontrollerini doğrulamak amacıyla uygulanan bu testler, Nutrace programının Yemden Gıdaya Kalite ve Güvenlik Sistemi’nin bir parçasını oluşturmaktadır.

Skretting Türkiye’nin her yıl yayınlamakta olduğu Kalıntı İzleme Raporu, üretilen balık yemlerinin analiz sonuçlarını göstermektedir. Skretting’in Gıda Güvenliği ekibi, her bileşenin kullanım miktarını, toksikliğini ve kalıcılığını göz önünde bulunduran bir risk değerlendirmesine göre potansiyel kalıntıları en yüksek düzeyde yetkinlik ve tekrarlanabilirliğe sahip,Skretting onaylı akredite laboratuvarlarında incelemektedir.

Skretting Türkiye tarafından yayınlanan 2022 Kalıntı İzleme Raporu, üretilen balık yemlerinin analiz sonuçlarını PCB’ler , Dioksinler, Pestisitler, Ağır Metaller ve Antioksidanlar başlıklar altında inceleyebilirsiniz…

Skretting Türkiye’nin 2022 Kalıntı İzleme Raporu’nu İncele