SeaBOS -  Küresel deniz ürünleri sektörünü dönüştürmek için güçleri birleştirmek

Skretting, dünyadaki en büyük 10 deniz ürünleri firmasını temsil eden sürdürülebilir bir organ olan Okyanusların Korunması için Deniz Ürünleri İşletmesi girişiminin (SeaBOS) kurucu üyesidir. Bu üye firmaların tamamı su ürünlerinin sürdürülebilir şekilde üretilmesi ve okyanusun korunması için küresel bir dönüşüm gerçekleştirme misyonu doğrultusunda çalışmaktadır. CEO'muz Therese Log Bergjord 2020 yılında SeaBOS'un Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

SEABOS WEB SAYFASINI ZİYARET EDİN

Stockholm Dayanıklılık Merkezi'nin (SRC) fikri, Okyanusların Korunması için Deniz Ürünleri İşletmesi (SeaBOS) bilim insanları ve deniz ürünü şirketleri arasındaki Kilit Diyalog toplantıları sonucunda ortaya çıkmış bir girişimdir. Kilit Görüşmelerin amacı az sayıdaki "Kilit Aktörün" küresel deniz ürünleri sistemini dönüştürme potansiyeline sahip olup olmadığını araştırmaktır. SeaBOS girişimi, sektörün güçlü aktörlerden oluşan küçük bir azınlık grubun daha küçük aktörlerden oluşan bir çoğunluğu etkileyebileceği hipotezini test etmeye açıkça niyetli olduğunun bir göstergesidir.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi'nde proje lideri ve Bilim Müdürü Yardımcısı Henrik Österblom şunları söyledi: "Bu kadar çok şirketin teklifimizi kabul etmesine çok sevindik. Buradan, bu şirketlerin dünyanın balık kaynaklarını geliştirme ve koruma çalışmalarında rollerinin farkında olduklarını ve kendilerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını görüyoruz.".

Bu girişim küresel deniz ürünleri işletmesi ile bilim, yabanı balık avcılığı ile akuakültür ve Avrupa ve Kuzey Amerika şirketleri ile Asya şirketleri arasında köprü kurmaktadır. Amaç, sürdürülebilir deniz ürünleri üretimi ve sağlıklı okyanuslarla sonuçlanacak küresel bir dönüşüme öncülük etmektir. Bu girişim 14 numaralı hedef "Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak" başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) aktif bir şekilde katkıda bulunmaktadır.

SeaBOS toplantısı
Bu kadar çok şirketin teklifimizi kabul etmesine çok sevindik. Buradan, bu şirketlerin dünyanın balık kaynaklarını geliştirme ve koruma çalışmalarında rollerinin farkında olduklarını ve kendilerinin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını görüyoruz.
Henrik Österblom, Stockholm Resilience Center'da proje lideri ve Bilim Direktör Yardımcısı

Doğal ortamların işleyişi açısından özel bir öneme sahip "kilit türler" kavramını deniz ürünleri üretimiyle ilgili iş sektörüne kazandırması aktarması bakımından SeaBOS girişimi emsalsizdir. Şimdilerde dünyadaki en büyük 10 deniz ürünleri şirketinin CEO'su (balıkçılık, akuakültür ve akuyem üretimi dahil) SeaBOS aracılığıyla güçlerini birleştirerek 5 Çalışma Kolu vasıtasıyla hem suda hem kendi değer zincirlerinde dönüşümsel değişim yaratmaktadır.

Seabos diyaloğu JapanNutreco Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Jose Villalon, SRV ile ortaklaşa bir şekilde ve Maruha Nichiro Corporation, Charoen Pokphand Foods ve Dongwon Industries ayrıca bir kaç harici çevresel STK ile yakın işbirliği içinde 1. Çalışma Kolu'na başkanlık etmektedir. Bu çalışma kolu şunları sunmaya odaklanmaktadır:

  • IUU (Yasadışı, Kayıtdışı, Denetimsiz) balıkçılık faaliyetlerini ve Modern Köleliğin önemli ölçüde azaltmak için 45 ana kriteri ve yedi üst düzey gönüllü ilkeyi ele alan bir belge;
  • Ticari balıkçı gemilerini güverte kameraları, mürettebat yüz tanıma ve yakalanan balık türlerini tanıma işlevli bilgisayar yazılımı, gemi takibi ve blok zincir platformu teknolojisiyle donatmanın bu riskleri belgelemek ve azaltmak açısından ekonomik olarak uygulanabilir ve etkili olabileceğini kanıtlayan bir belge.
Bu liderlik gösterisinin diğerlerini bu faaliyetlere katılma konusunda teşvik edeceğini umuyoruz. El ele verirsek sağlıklı okyanuslar için gereken değişiklikleri yapabiliriz.
Jose Villalon, Nutreco Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktörü

İlk bileşen resmi düzenleyicilerin kendi ulusal mevzuat programlarına göre, şirketlerin ise kendi kurumsal tedarik politikalarına göre uyarlayabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. İkinci bileşen ise kurumsal balıkçı tekneleri ve yüklenici balıkçı tekneleri protokolleri doğrultusunda uygulanacak ve en iyi uygulamalara göre uyarlanacaktır.

Nutreco ve Skretting SeaBOS girişiminin kurucu üyeleridir ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilen okyanusların ve balıkçılık faaliyetlerinin gelecek nesiller için öneminin farkındadır. Villalon konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu liderlik gösterisinin diğerlerini bu faaliyetlere katılma konusunda teşvik edeceğini umuyoruz." "El ele verirsek sağlıklı okyanuslar için gereken değişiklikleri yapabiliriz."

HRH İsveç Prensesi Victoria AquaVision 2018'de "Okyanus Sorunları ve SeaBOS" hakkında konuştu

Prenses Victoria BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemektedir ve sağlıklı ve sürdürülebilir gıdalara çok önem vermektedir. Deniz ve balıkçılıkla ilgili çalışmalara odaklanmayı tercih etmiştir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 14 numaralı hedefi "Su altı yaşamı" okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruyarak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak sürdürülebilir kalkınma sağlamakla ilgilidir.

HRH Crown Princess Victoria