Aday verileri için gizlilik bildirimi

1. Giriş

İşbu Gizlilik Beyanı; Bu Gizlilik Beyanı, gelecekteki çalışanların, Şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin veya icrada görevi olmayan müdürlerin doğrudan gözetimi altında çalışan gelecekteki geçici işçilerin (örn. Bağımsız yükleniciler ve stajyerler) verilerine ya da ait tüm kişisel verilerin, Stationsstraat 77, Amersfoort, Hollanda merkezli Nutreco N.V. ve Nutreco tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edilen ve etkileşim içinde olduğunuz herhangi bir şirket (bundan sonra "Şirketimiz", "biz" veya "biz" olarak anılacaktır) tarafından işe alım sırasında Şirketimizin denetim kurulunun veya benzer bir organının gelecekteki üyelerine (her biri "Başvuru Sahibi" veya "siz") ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik bir geçerlilik taşımaktadır. Nutreco N.V. ve Nutreco tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan veya kontrol edilen ve etkileşim içinde olduğunuz şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Bu beyanda, sizlere kim olduğumuzu, kişisel verilerinizi ve sizi ilgilendiren diğer tüm bilgileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediğimizi açıklamaktayız. Başka sorularınız olması durumunda, bu beyanın altında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu Gizlilik Beyanı 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. Son değişiklikler 24 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştır. Bu beyan zamanla değiştirilebilir ve en güncel sürümü web sitemizde yayınlanır. Önemli değişiklikler yapılması durumunda, sizleri bilfiil haberdar edeceğiz.

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Başvuru Sahiplerinin kişisel verilerini işe alım ve eleman seçim izleği gerçekleştirmek amacıyla ve bunların verimli ve etkili çalışmasını sağlamak için topluyor ve işliyoruz:

 1. İstihdam veya iş başvurunuz hakkında sizinle iletişim kurmak için

Şirketimizdeki bir iş olanağı sizleri ilgilendiriyorsa, kişisel verilerinizi ilgili işe alım sistemlerimizde saklarız. Sistemlerimizdeki verileri sizinle iletişim kurmak ve niteliklerinizin ve profilinizin söz konusu iş olanağının gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanırız.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi, bizlere sağladığınız takdirde sizin rızanız çerçevesinde işlemekteyiz.
 • İletişim bilgilerinizi, işe alım bilgilerinizi (özgeçmişiniz, istihdam geçmişiniz, eğitim geçmişiniz vb.) ve iş başvurularıyla ilgili olarak (referanslar dâhil) bizimle gerçekleştirdiğiniz yazışmalara yönelik verilerinizi işlemekteyiz.
 1. Sorularınızı cevaplamak için

Bizimle iletişime geçerseniz, sorularınızı cevaplamak için kişisel verilerinizi kullanacağız.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi, bizlere sağladığınız takdirde sizin rızanız çerçevesinde işlemekteyiz.
 • Adınızı, iletişim bilgilerinizi, sorunuzla ilgili olarak bizimle gerçekleştirdiğiniz yazışmalarınız ve sorularınız ile ilgili olarak bize sağladığınız kişisel verileri işlemekteyiz.
 1. İşe alım sürecinde sizi değerlendirmek için

İşe alım prosedürü sırasında, tarama (örneğin bir beceri değerlendirmesi şeklinde) prosedürün bir parçası olabilmektedir.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi, başvuruda bulunanlar arasından Şirketimizdeki belirli bir iş olanağının gereksinimlerini karşılayan yetkinliğe sahip kişileri seçmek için meşru menfaatimiz temelinde işlemekteyiz.
 • Bize sağladığınız kişisel verileri, becerileriniz ve yetkinliklerinizle ilgili değerlendiricilerden gelen gözlemleri, değerlendirme test sonuçlarınızı - uygulanabilir olduğu ölçüde - işleriz.
 1. Sizinle bir iş sözleşmesi akdetmek için

Size Şirketimizde bir pozisyon teklif edersek, kişisel verilerinizi bir iş sözleşmesi hazırlamak ve ıslah etmek için işleyeceğiz. Kişisel verilerinizi iş sözleşmenizin sonuçlandırılması, uygulanması ve feshi için kullanmaktayız. Daha sonrasında ise kişisel verilerinizi İK sistemlerimizde de saklayacağız.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi işlemekteyiz çünkü bu tarafınızla bir iş sözleşmesi akdetmek için gerekli bir prosedürdür.
 • Gerekli olduğu ölçüde iletişim bilgilerinizi, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, medeni durumunuzu, uyruğunuzu, sosyal hizmet numaranızı, kimlik kartınızı veya pasaport bilgilerinizi, çalışabilirlik durumu beyanınızı, ticaret odası ve KDV detaylarınızı, işe alım bilgilerinizi (bu tür istihdam geçmişi, eğitim geçmişi ayrıntıları), iş ve pozisyon verileri, çalışma izni ayrıntıları, kullanılabilirlik, istihdam şartları, vergi ayrıntıları, ödeme ayrıntıları ve sigorta ayrıntıları gibi verileri işlemekteyiz.
 1. LinkedIn gibi sosyal ağlar ve diğer herkese açık web siteleri

Bu tür sosyal ağlarda ve web sitelerinde Şirketimizin iş ilanlarına başvurduysanız veya bu tür sosyal ağların, işe alım web sitelerinin entegre işlevselliği aracılığıyla kaydolduysanız, kişisel verilerinizi LinkedIn'deki veya diğer sosyal ağlardaki ve diğer halka açık web sitelerindeki ya da kendi web sitemizdeki herkese açık profillerden toplayabiliriz. İş başvurunuz veya iş başvurunuzla birlikte gönderdiğiniz özgeçmişinizin bir parçası olarak bu tür bir siteye kayıtlı profilinizin bağlantı linkini sağladığınız zaman da bu tür kaynaklardan kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

İşe alım amacıyla sizinle ilk temasa geçmek için LinkedIn veya diğer sosyal ağ sitelerinde veya benzer sitelerde herkese açık olan içerikleriniz dâhil olmak üzere, iletişim bilgilerinizi herkese açık kaynaklardan da toplayabilmekteyiz. İşe alım amacıyla sizinle iletişim kurmak için iletişim bilgilerinizi Şirketimizle paylaştıysanız sizinle iletişime geçeceğiz ve kariyer fırsatları için sizinle bağlantı kurmamızı sonlandırmak ve kişisel verilerinizi sistemlerimizden kaldırmamızı istemek için size oldukça açık bir seçenek sunacağız.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi meşru menfaatimize dayanarak ve Şirketimizdeki iş olanakları için uygun adaylar bulmak amacıyla işlemekteyiz.
 • LinkedIn veya diğer sosyal ağlardaki herkese açık profilleriniz aracılığıyla kamuya açıkladığınız kişisel verileri ve siz ve personel alım memurlarımız arasındaki gerçekleştirilmiş tüm yazışmaları işlemekteyiz. Bu bilgiler ve veriler, adınızı, varsa iletişim bilgilerinizi, mevcut ve geçmiş iş unvanlarınızı, istihdam geçmişinizi, eğitim bilgilerinizi, becerilerinizi, önerilerinizi ve eğer varsa özgeçmişinizi içermektedir.
 1. Hayati çıkarlarınızı korumak için

Kişisel verilerinizi hayati menfaatlerinizi korumak için işlememiz gerektiğinde, bunu yapacağız. Bu durum, örneğin, bizi iş yerlerimizde ziyaret ettiğinizde bilgimiz dâhilinde olması gereken fiziksel bir engeliniz veya tıbbi durumunuz olduğunda söz konusu olabilir.

Bu amaçla

 • Kişisel verilerinizi hayati menfaatlerinizi korumak için işlemekteyiz ve kişisel verilerinizi, bir yaralanma veya sağlığınıza yönelik herhangi başka bir zarar riskini önlemek için gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz
 • Gerekli olduğu ölçüde - iletişim bilgilerinizi, acil durumda iletişime geçilecek kişinin iletişim bilgilerini, araç plakanızı, Şirketinizin yerleşim yerinin konumunu ve bize sağladığınız ilgili sağlık verilerini işlemekteyiz.
 1. Diğer iş olanakları hakkında sizi bilgilendirmek ve sizinle iletişim kurmak için

Bazen, henüz sizin için uygun olan bir iş olanağına sahip olamayabiliriz. İsteğinize bağlı olarak, sizinle ilgili bilgileri sistemlerimizde tutarız ve ilginizi çekebilecek yeni bir istihdam olanağımız olması halinde sizinle iletişim kurarız. Ayrıca sizi işe alım faaliyetlerine davet edebilir veya iş fırsatları hakkında sizinle iletişim kurabiliriz.

Bu amaçla

 • Rızanız çerçevesinde, bilgilerinizin sistemimizde durmasını tercih ettiğiniz sürece kişisel verilerinizi işlemekteyiz
 • İletişim bilgilerinizi (adresiniz ve e-posta adresiniz gibi), önceki iş başvurularında bizlere sunmuş olduğunuz bilgileri (örneğin özgeçmişiniz) ve önceki iş başvurularınızda nasıl bir performans gösterdiğinizin özeti niteliğinde verileri işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Şirketimiz genel olarak, Başvuran Kişilerin Verilerini yalnızca geçerli İş Amacına hizmet etmek için gereken süre boyunca, geçerli bir kanuni gereksinime uymak için makul ölçüde gerekli olduğu veya geçerli bir sınırlama yasası ışığında tavsiye edildiği ölçüde saklayacaktır.

Geçerli saklama süresi sona erdikten hemen sonra Veriler aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulacaklardır:

(i) güvenli bir şekilde silinir veya imha edilir veya (ii) anonimleştirilir veya (iii) bir Arşive aktarılır (kanun veya geçerli bir kayıt saklama programı tarafından yasaklanmadıkça).

4. Kişisel verilerimize kimlerin erişimi vardır?

Şirketimiz dâhilinde kişisel verilerinize erişim

İlgili işe alım prosedürüne dâhil olan çalışanlar, kişisel verilerinize yalnızca kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli olduğu ölçüde erişebilirler. Bu çalışanlar örneğin işe alım görevlilerimiz, İK çalışanlarımız ve ilgili yöneticimiz şeklindedir.

Kişisel verilerinize, Şirketimiz bünyesindeki BT, Hukuk ve Uyum gibi diğer ilgili departmanlar, ilgili görevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde erişebilir.

Bazı durumlarda kişisel verileriniz, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkeye aktarılabilir. Ancak, Şirketimizin ait olduğu grup genelinde Bağlayıcı Kurumsal Kurallar geçerlilik gösterdiğinden, Şirketimiz kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için yeterli düzeyde önlem almıştır.

Kişisel verilerinize üçüncü şahıslar tarafından erişim 

Aşağıdaki üçüncü taraflar, ürün veya hizmetlerin Şirketimize sağlanmasıyla ilgili durumlarda kişisel verilerinize erişebilir: İşe Alım Ajansları, Çalışan Tarama Ajansları, Değerlendirme Merkezleri ve BT Tedarikçileri.

Üçüncü taraflara kişisel verilerinize erişim yetkisi verildiğinde, Şirketimiz, kişisel verilerinizin yalnızca Şirketimiz ile mutabık kalınan veri işleme amacı için gerekli olduğu ölçüde işlenmesini sağlamak amacıyla gerekli sözleşmesel, teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Üçüncü şahıslar, kişisel verilerinizi yalnızca geçerli kanunlara uygun olarak işleyecektir.

Kişisel verileriniz, kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkede üçüncü bir şahısa aktarılırsa, kişisel verilerinizin yeterince korunmasını sağlamak için, bu alıcılarla AB Standart Sözleşme Maddeleri kapsamına dahil olmak gibi önlemler alacağız. Diğer durumlarda, kişisel verileriniz, kanunen zorunlu olmadıkça üçüncü şahıslara verilmeyecektir.

5. Kişisel verileriniz nasıl güvence altına alınır?

Bize göre ve risk değerlendirmemize dayanarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için yeteri derecede önlem almış bulunmaktayız. Değerlendirmemizde, kazara veya yasadışı imha veya kazara gerçekleşen kayıp, hasar, değişiklik, gayri resmi ifşa veya erişim ihtimallerini ve diğer yasadışı işleme biçimlerini (gereksiz toplama dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya ileri işlem risklerini göz önünde bulundurduk.

 

6. Gizlilik haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize erişme veya kişisel verilerinizi genel olarak değerlendirme ve belirli koşullar altında kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve/veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ek olarak, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına, işlenmesine itiraz etme hakkına ve ayrıca veri taşınabilirliğine itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

Gizlilik haklarınızı kullanmak için, lütfen işbu Gizlilik Beyanının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgiler isteyebileceğimizi unutmayınız.

7. Rızanızı geri çekebilir misiniz?

Rızanızı her zaman çekme hakkına sahipsiniz. Lütfen, rızanızı geri çekmenin geçmişe yönelik bir etkisinin olmadığını ve rızanızın geri çekilmesinin yalnızca ilk başta rıza vermeniz durumunda mümkün olduğunu unutmayınız. Lütfen rızanızı geri çekmek için işbu Gizlilik Beyanının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

8. Nasıl şikâyette bulunabilir veya bir veri ihlali bildirebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından kullanılmasıyla ilgili bir şikâyetiniz varsa veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen bir veri ihlali fark ettiyseniz, işbu beyanın altındaki iletişim bilgileri aracılığıyla şikâyette bulunabilir veya bir veri ihlalini bildirebilirsiniz. Şirketimize şikâyette bulunmanın yanı sıra, bölgenizdeki veri koruma kurumunuza da şikâyette bulunabilirsiniz.

9. Bizimle nasıl irtibata geçebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl işlendiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen önce bu beyanı okuyunuz. Başka sorularınız, övgü veya şikâyetleriniz için, lütfen privacy@nutreco.com adresinden Şirketimizin gizlilikten sorumlu yetkilisi ile iletişime geçiniz.