Kullanım Şartları

1. Genel

1.1.       Bu web sitesi ("Web Sitesi") size Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort, Hollanda merkezli Nutreco N.V. ya da herhangi bir bağlı şirketi tarafından sunulmaktadır.

1.2.   Aşağıdaki kullanım koşulları ("Kullanım Koşulları"), bu Web Sitesinde yer alan veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan bilgiler ve veriler ("İçerik") dâhil olmak üzere Web Sitesine erişiminiz ve Web Sitesini kullanımınız doğrultusunda sizleri yönlendirmektedir. Belirli veriler veya bilgiler için belirli şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu tür özel şart ve koşullar, Nutreco tarafından açıkça belirtildiği ölçüde ek olarak eklenebilir veya işbu Kullanım Koşullarının yerini alabilir.

1.3.       Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak, Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve yasal olarak bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz. Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişim sağlamamalı veya Web Sitesini kullanmamalısınız.

1.4.       Nutreco, size bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarını güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanım Koşullarının en güncel sürümüne, Web Sitesinin altında bulunan "Kullanım Koşulları" bağlantısına tıklanarak erişilebilir. Nutreco, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin Web Sitesine ve/veya İçeriğe erişimi durdurma, Web Sitesinde ve/veya içerikte değişiklik yapma veya reddetme hakkını saklı tutar.

1.5.       Kullanım Koşullarının dijital bir kopyası [aşağıdaki "Kullanım Koşullarını İndir" bağlantısına tıklayarak] indirilebilir. Kullanım Koşullarının yazılı bir kopyasını almak isterseniz, lütfen corpcomm@nutreco.com adresine, gönderilmesini istediğiniz adresinizi içeren bir e-posta gönderiniz.  Kullanım Koşulları ayrıca, Prins Frederiklaan 4, 3818 KC, Amersfoort, Hollanda merkezli Nutreco'nun ofisinde incelenmek üzere mevcuttur.

2. Sorumluluk reddi ve kullanımın sınırlandırılması

2.1.       Web Sitesindeki tüm İçerikler, herhangi bir taahhüt olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Nutreco ve bağlı ortakları, iştirakleri, ortakları ve lisans verenleri, Web Sitesinin kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağına veya İçeriğin doğru, eksiksiz, güvenilir olacağına veya herhangi bir gereksinimi karşılayacağına dair beyanlar veya taahhütler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türden herhangi bir beyanı veya taahhüdü açıkça reddeder.

2.2.       Bu Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir İçeriğe erişim, kendi takdirinize bağlıdır ve alacağınız risk sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgisayar sisteminiz veya bu tür İçerikten kaynaklanan veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hasardan, bu tür bir hasarın doğrudan Nutreco'nun kasıtlı suistimalinden veya ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar dışında, münferiden siz sorumlu tutulmaktasınız. 

2.3.       Aksi belirtilmediği takdirde, İçeriklerin tümü bireysel kullanımınız içindir. Nutreco'nun yazılı izni olmadan Web Sitemiz tarafından sağlanan herhangi bir İçeriği değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, işleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisans veremez, türev çalışmalar oluşturamaz, aktaramaz veya satamazsınız.

3. Fikri Mülkiyet

3.1.       İçerik ve/veya Web Sitesindeki herhangi bir telif hakkı, ticari marka ve veri tabanı hakkı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları ve bunların seçimi ve düzenlenmesi hakkı Nutreco'ya, bağlı ortaklarına, iştiraklerine ve/veya ortaklarına veya lisans verenlerine aittir. Burada açıkça belirtilmeyen, İçerik veya Web Sitesindeki tüm haklar saklıdır.

5. Müşteri Portalı

5.1. İşbu Kullanım Koşulları, size Nutreco ("Portal") tarafından sunulan müşteri portalına erişim ve kullanım için de geçerlidir. Bu amaçla, "Web Sitesi" terimi, işbu Kullanım Koşulları nezdinde kullanıldığında, Portalı da içermektedir (şartlar aksini gerektirmedikçe). Ayrıca böyle bir durumda, işbu Madde 5. geçerlilik gösterecektir.

5.2. Portala ve İçeriğine erişim ve kullanım münferiden alacağınız bir risktir ve kendi sorumluluğunuzdadır.

5.3. Portaldan amaçlanan bir alıcı olmadığınıza yönelik herhangi bir içeriğin elde edilmesi durumunda, lütfen derhal bizi bilgilendirin ve bu İçeriği sisteminizden siliniz.

6. Gizlilik

6.1.       Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan veya toplanan kişisel bilgiler yalnızca Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

7. Yükümlülük

7.1.       Bahsedilen türde zararların doğrudan Nutreco'nun kasıtlı suistimalinden veya ağır ihmalinden kaynaklanması hariç hiçbir durumda Nutreco veya bağlı ortaklarından, iştiraklerinden, ortaklarından veya lisans verenlerinden herhangi biri, bir sözleşme eyleminde veya herhangi bir haksız fiilde, Web Sitesine veya İçeriğe erişimden veya bunların kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

İkamet ettiğiniz ülkenin, Kullanım Koşullarında belirtilen sorumluluk istisnalarına veya sınırlamalarına veya taahhüt feragatnamelerine izin vermemesi durumunda, bu tür istisnalar, sınırlamalar veya sorumluluk reddi beyanları geçerli kanunların gerektirdiği ölçüde sınırlandırılacaktır.

8. Uygulanabilir yasa ve yargı yetkisi

8.1.       Kullanım Koşulları ve bunlarla ilgili her türlü ihtilaf, Hollanda yasalarına göre yürütülecek ve yorumlanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından veya bu Web Sitesinin tarafınızca kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf, iddia veya dava nedeni, yürürlükteki kanunlar tarafından aksi belirtilmedikçe, Amsterdam'daki yetkili mahkemelerin yargı yetkisine sunulacaktır.

9. Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, asıl hükmün amacına en benzer şekilde eşleşen geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve geri kalan hükümler aynen uygulanacaktır.