Akuakültür yemleri için döngüsel ekonomi ilkeleri geçerli mi? 

Evet. Akuakültür alanında, döngüsel ekonomi, insan tüketimine yönelik gıda üretiminde tedarik zincirlerinde oluşan yan ürün ve atıklardan faydalanmaktadır. Örneğin, balığın işlenmesi sırasında çıkan kırpıntılar akuakültürde kullanılan balık ununun yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır. Aynı şekilde insan tüketimine yönelik kara hayvanlarının kesimi sırasında oluşan yan ürünler de yüksek besin değerine sahip una dönüştürülebilmektedir. Böcek ve bakteriyel un unlar gibi yeni bileşenler girdi olarak atık yığınlarından faydalanılması açısından daha yüksek bir potansiyel sunmaktadır.

BİLEŞEN YENİLİĞİ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN