Akuakültür yemlerinde kullanılan hayvan yan ürünleri insan sağlığı için tehlikeli midir? 

Hayır. Hayvan yan ürünlerinin güvenli olduğu çok sayıda bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Kullanılmazsa atılacak olan bu ham maddelerin kullanılması aynı zamanda sektörde kullanılan balık unu ve balık yağı miktarının önemli ölçüde azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Bu, gıda sektörünün sürdürülebilirliğine ve döngüsel biyoekonomiye katkıda bulunmaktadır. 

İnsan tüketimine yönelik hayvanların kesilmesi ve işlenmesi sonucunda oluşan çeşitli yan ürünler akuakültür yemlerinde kullanılmaktadır. Bu ham maddeler, daha önce veteriner kontrollerinden geçmiş ve insan sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirlenmiş kaynaklardan elde edildiğinden tamamen güvenlidir. Bu yan ürünler yüksek miktarda protein, yağ ve mineral içerdiğinden etobur akuakültür yemleri için besin değerleri oldukça yüksektir. 

 

Akuakültürde bu ham maddelerin kullanılması, kullanılmasa atık olacak kaynakları değerlendirerek daha fazla gıda üretmemizi sağladığından çevresel açıdan da önemli faydalar sunmaktadır.